23 september 2020

En tidning på kristen grund



Nyheter

EFS erbjuder anställda betald rättshjälp efter avkragningen i Luleå

Efter ett uppmärksammat avkragningsärende i Luleå har Evangeliska Fosterlandsstiftelsen beslutat att bekosta rättshjälp för sina anställda om de anmäls till ett domkapitel. – Vi tar vårt ansvar som arbetsgivare, säger EFS kommunikationschef Johan Ericson, till Dagen.

Det var i slutet av 2019 som en präst vigd för tjänst i EFS förlorade sin vigningstjänst. Beslutet upphävdes senare av Svenska kyrkans överklagandenämnd, men Johan Ericson menar att mycket onödigt lidande hade kunnat undvikas om EFS-prästen hade fått rättshjälp redan från början.

– Vi blev helt chockade när prästen blev avkragad av domkapitlet i Luleå stift, säger han och förklarar att EFS följde ärendet på distans under hösten eftersom de utgick från att prästen skulle frias från alla anklagelser.

Med facit i hand konstaterar han att det var ett felbeslut.

– Redan från dag ett borde vi ha erbjudit rättshjälp. Men vi uppfattade inte allvaret.

Trots att EFS-prästen i slutändan fick rätt är Johan Ericson bekymrad över situationen i domkapitlen. Han hävdar bland annat att besluten är godtyckliga – till stor del på grund av att rutinerna skiljer sig åt.

Läs också EFS-präst avkragades efter åsikt om samkönade par och evolutionsteorin

Berör en stor del av prästkåren

Han nämner som exempel att domkapitlet i Luleå stift inte regelmässigt informerar anmälda präster eller diakoner om att de har rätt till biträde eller juridiskt ombud.

– Det här är en arbetsmiljöfråga. Man måste till exempel våga ha konfirmandundervisning utan att vara rädd för att bli anmäld för det man säger i undervisningen. Flera fackliga representanter och enskilda präster har kontaktat oss. Jag skulle säga att det här berör en stor del av prästkåren.

I dagsläget måste anmälda präster och diakoner själva, eller med hjälp av sitt fackförbund, bekosta ombud. Men efter EFS beslut att stå för denna kostnad för sina anställda hoppas Johan Ericson att liknande processer inte ska upprepas.

Per Hansson, professor emeritus i pedagogik, säger i en kommentar till Kyrkans Tidning att EFS beslut är bra. Han konstaterar samtidigt att alla anmälda präster borde erbjudas ett biträde. Detta är något som Svenska kyrkans rättschef Maria Lundqvist-Norling förklarar kan bli aktuellt efter en utredning.

Läs mer Tidigare avkragade EFS-prästen: Det har varit jättejobbigt

---

Detta har hänt

  • 15–30 juni 2019: EFS-prästen ansvarar för ett konfirmationsläger i Luleå stift. I samband med lektion om kärlek och relationer uttalar sig prästen om samkönade relationer och under en annan lektion uttalar prästen sig om evolutionsteorin.

    30 augusti 2019: Domkapitlet i Luleå stift upprättar ett tillsynsärende mot EFS-prästen efter att det inkommit en anmälan från föräldrar till ett antal konfirmander.

    19 december 2019: Domkapitlet i Luleå stift beslutar att förklara EFS-prästen obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst som präst.

    23 december 2019: Avkragningen överklagas.

    18 maj 2020: Svenska kyrkans överklagandenämnd upphäver beslutet i domkapitlet i Luleå stift.

---

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar