EFS: Han har lärt oss att se lutherska arvet

Kerstin Oderhem, missionsföreståndare för EFS, säger att pingstpastorn Magnus Persson i United i Malmö har hjälpt EFS att återupptäcka och uttrycka glädje över sitt lutherska och rosenianska arv.
– Det är lätt att bli hemmablind, säger hon till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Pingstförsamlingen United Öresundskyrkan i Malmö har beslutat att ansöka om medlemskap i EFS inom Svenska kyrkan, och önskar samtidigt vara kvar som associativa medlemmar i pingströrelsen.

Från EFS sida säger Kerstin Oderhem att EFS nu väntar på ett stadgeförslag från United som rörelsens styrelse sedan ska pröva. Det brukar vara en ganska formell gång.

– Det är inte så att styrelsen väljer och värderar, utan har man skrivit förslag till stadgar som stämmer överens med EFS normalstadgar så blir man ansluten till EFS.

Kerstin Oderhem ser det som nu sker med församlingen United som en del i kyrkohistorien, där det ständigt sker förflyttningar och rörelser i kristenheten.

– Enskilda och grupper rör sig hela tiden åt olika håll. Vi behöver hantera det, och möta varandra i samtal kring det som händer, säger hon.

Under senaste året har United Öresundskyrkans pastor Magnus Persson deltagit på EFS årskonferens och på ungdomsförbundet Salts konferens, samt rest mycket i Svenska kyrkan. Kerstin Oderhem uttrycker glädje för insatserna från pingstpastorn som nu vill bli präst i Svenska kyrkan.

– Magnus Persson har en förmåga att levandegöra det lutherska och rosenianska arvet för oss i EFS så vi känner glädje över det. På något sätt har han fått hjälpa oss här, att återupptäcka och uttrycka glädje över vårt teologiska arv.

– Jag tror inte det gäller bara inom EFS utan på olika håll inom Svenska kyrkan.

Kritiserar frikyrkogudstjänster

Magnus Persson kritiserar i sin nya bok ”Kristi kyrka” gudstjänster i frikyrkan för att de alltför ofta drar åt det ”spektakulära” och ibland liknar ”säljmöten”.

– Det uttalandet får stå för honom. Jag vill inte recensera andras gudstjänster, säger Kerstin Oderhem.

– Jag har själv frikyrklig bakgrund, och har upplevt en enorm rikedom i den frikyrkliga traditionen som jag är otroligt glad över.

Pingstföreståndaren Daniel Alm har noterat att Magnus Perssons bok gavs ut på förlaget EFS Budbäraren mitt i församlingens process. EFS-ledaren försäkrar att det inte har funnits någon baktanke med att ge ut boken mer än att den låg väl i linje med reformationsåret under 2017.

– Boken har bidragit in i samtalet om det teologiska arvet. Men jag behöver tala med Daniel Alm om detta.

Hon säger att ”goda samtal” är viktiga, och att det är lätt att missförstå varandra. Kerstin Oderhem och pingstledaren har redan mötts kring det som händer i United i Malmö.

– Vi behöver generositet mot varandra i våra olika traditioner, och se att vi egentligen vill samma sak. Att människor ska komma till tro på Jesus. Någonstans står vi tillsammans i den längtan i ledarskapet, fast vi finns i olika traditioner. Vi behöver hitta varandra i detta.

Om något sammanhang i stället skulle vilja lämna EFS hoppas Kerstin Oderhem få vara involverad i goda samtal, och har man kommit fram till olika slutsatser gäller det att i slutändan välsigna varandra. Från EFS sida finns det ingenting som heter ”associativ medlem”, men däremot har det skrivits olika former av samarbetsavtal med församlingar.

”En karta i rörelse”

Tittar hon in i framtiden tror EFS missionsföreståndare att kristenheten är ”en karta i rörelse”.

– Jag tycker mig se att det finns en nyupptäckt över teologiska rötter. Vidare en typ av nattvardsrörelse. Också inom EFS. Många av våra nyutexaminerade präster upplever glädjen i nattvarden och liturgin på ett nytt sätt.

– Det rör sig alltså inte bara mellan samfunden, säger Kerstin Oderhem.