25 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

EFS-präst avkragades efter åsikt om evolutionsteorin - får rätt mot domkapitlet

Svenska kyrkans överklagandenämnd slår fast att domkapitlet i Luleå stift gjorde fel när en präst vigd för tjänst i EFS avkragades i slutet av 2019.

1 av 2

Texten är uppdaterad med ytterligare information 19 maj kl 14.07.

Den aktuella EFS-prästen anmäldes - och avkragades - efter att ha uttalat sig om samkönade relationer och evolutionsteorin på ett konfirmationsläger sommaren 2019. Domkapitlet i Luleå stift menade att åsikterna inte var förenliga med Svenska kyrkans lära. Men beslutet överklagades och nu får alltså prästen rätt.

Överklagandenämnden skriver i sitt beslut att det inte finns någon "för alla gällande hållning om samkönade relationer och hbtqfrågor eller om skapelsen och evolutionsteorin" inom Svenska kyrkan.

Konsekvensen är därför, enligt Överklagandenämnden, att prästens uttalanden i dessa frågor inte kan strida mot Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära eller innebära att prästen har brustit i solidaritet med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Uttalandena på konfirmationslägret kan inte heller anses innebära att prästen har brutit mot vigningslöftet att följa Svenska kyrkans ordning.

Läs även EFS: Beslutet att avkragade prästen frias på alla punkter är en lättnad

Fick direkt fråga från en konfirmand

Det var under en lektion på lägret där gruppen skulle diskutera kärlek, relationer och sex som prästen fick en direkt fråga från en av konfirmanderna om hur prästen såg på bland annat samkönade relationer. Prästen svarade att den personliga uppfattningen var att det inte var tänkt att det ska vara så.

Vid en annan lektion kom evolutionsteorin upp, något som prästen är skeptisk till.

Överklagandenämnden skriver att åsikterna som prästen gav uttryck för inte kan tolkas som att konfirmanderna, för att vara kristna, förväntas tro att hbtq-personer lever i synd eller att prästen haft för avsikt att fördöma eller skuldbelägga den homosexuella läggningen.

"Inte heller kan det tolkas som att konfirmanderna, för att vara kristna, förväntas ta avstånd från vetenskapen om evolutionsteorin."

Läs mer EFS: Beslutet att avkraga prästen väcker frågor om dubbla äktenskapssynen

Kritiserad handläggning godkänns

Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS), som är en del av Svenska kyrkan, har ända från början kritiserat avkragningsbeslutet i domkapitlet i Luleå stift. Kritiken har dels handlat om beslutet i sig, dels om hur hanteringen av ärendet i domkapitlet gick till.

När det gäller domkapitlets handläggning av ärendet konstaterar Överklagandenämnden att det inte har begåtts fel som i sig innebär att domkapitlets beslut ska upphävas.

Däremot väljer alltså Överklagandenämnden att upphäva avkragningen med hänvisning till att prästen inte har brutit mot vigningslöftet att följa Svenska kyrkans ordning.

Samtidigt klargör Överklagandenämnden att prästen borde ha förberett sig bättre inför konfirmationslägret och att prästen dessutom borde ha redogjort för Svenska kyrkans hållning kring samkönade relationer och evolutionsteorin - inte bara sagt att det finns olika åsikter inom kyrkan.

Advokaten: Lättad men inte förvånad

Advokaten Andreas Stenkar Karlgren som har företrätt den tidigare avkragade prästen är mycket nöjd med beskedet.
– Överklagandenämndens prövning är riktigt och sätter fingret på en hel del av det som domkapitlet har bedömt som har varit väldigt problematiskt, säger han till Dagen.

Är du förvånad över beslutet?
– Inte alls. Men jag är lättad, det finns alltid en viss oro inför ett beslut. Samtidigt var det här i princip den enda möjliga utgången.

Hur har prästen som du har företrätt reagerat på beskedet?
– Framför allt med lättnad. Domkapitlets hantering av ärendet och mediernas rapportering av det har varit bortom alla proportioner. Alla konfirmanderna slutförde faktiskt sin konfirmationsundervisning och blev konfirmerade och ändå har prästen anklagats för salighetshinder.

Andreas Stenkar Karlgren.

Dagens ledarskribent Elisabeth Sandlund beskriver Överklagandenämndens resonemang som "så nära en fullständig upprättelse man kan komma". Andreas Stenkar Karlgren går ett steg längre.
– Det kan bara beskrivas som en fullständig upprättelse, säger han.

"Inte ens en skriftlig erinran"

I beslutet skriver Överklagandenämnden att prästen förvisso borde ha förberett sig bättre inför konfirmationsundervisningen och att prästen även borde ha redogjort för Svenska kyrkans hållning kring samkönade relationer och evolutionsteorin. Men ändå kommer Överklagandenämnden till slutsatsen att prästens agerande inte ska resultera i någon disciplinär åtgärd.

– Jag gläds över att de inte ens ger en skriftlig erinran till min klient. Det visar att det i realiteten handlade om försumbara brister.

Tror du att Överklagandenämndens beslut kan få konsekvenser även för andra inom Svenska kyrkan som i vissa frågor inte håller med kyrkans ledning?

– Ja. För det första kan man säga att det här innebär en kyrkorättslig brandgata som också ger frihet för andra.

– För det andra visar det här att Svenska kyrkan inte har en läromässig uppfattning i den här frågan (om samkönade relationer), Svenska kyrkan har flera jämställda uppfattningar i frågan. Där är en viktig markering.

Andreas Stenkar Karlgren tillägger att ett beslut som kyrkomötet fattade 2005 – och som domkapitlet i Luleå stift har hänvisat till – uppenbarligen inte har den betydelse som domkapitlet har menat.

Läs också Elisabeth Sandlund: Svidande bakläxa för domkapitlet och upprättelse för EFS-prästen

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar