Efter Metoo - nu kommer SKR med riktlinjer om sexuella övergrepp

Kyrkan ska alltid ta den utsattes parti, skriver Sveriges kristna råd (SKR) i en ny handbok med riktlinjer för vad som bör gälla vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Sedan Metoo briserade har sexuella övergrepp diskuterats öppet på ett sätt som är historiskt unikt. Det har också inneburit två upprop i kyrkliga sammanhang, dels "Varde ljus" i Svenska kyrkan, dels "Sanningen ska göra er fria" med berättelser om övergrepp i frikyrkomiljö.

Läs mer: 436 frikyrkokvinnor vittnar om övergrepp med #sanningenskagöraerfria
 

Nu markerar Sveriges kristna råd att frågan ska tas på allvar. På måndag presenteras skriften "Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer", en skrift som belyser frågan om sexuella övergrepp på lika sätt.

Praktisk handbok

– Det här är tänkt som en praktisk handbok, och är riktat till alla våra medlemskyrkor, säger Mikael Stjernberg, kommunikationsansvarig på Sveriges kristna råd.

Egentligen skulle handoken komma i vår, men uppmärksamheten kring MeToo har satt fart på processen. Handboken är i grunden en uppdatering av riktlinjer som tidigare lanserats år 2003.

– Men vi har många nya lagar jämfört 2003, och på den tiden fanns inte heller sociala medier, förklarar Mikael Stjernberg.

– Vi har sett att det finns ett stort behov av att sådan här information kommer ut nu, i kölvattnet efter MeToo.

Läs mer: Frida Park: Killen sa: "Gud vill att du tillfredsställer mig"

 

Hur förebygga

I den nya handboken finns tips om hur man ska agera för att förebygga sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer, men det finns också riktlinjer för hur man bör agera då man i sin församling inser att något har hänt, exempelvis när och hur polisen ska kopplas in.

Framför allt betonar SKR att kyrkan ska stå på den utsattes sida. Man noterar att så inte alltid varit fallet. De tar också upp att många offer upplevt att allt ska tystas ned.

Läs också: Daniel Alm, Pingst: Vi måste alltid stå på de utsatta kvinnornas sida

 

Kan påverka gudsrelation

I skriften tar SKR också upp att när ett övergrepp sker i kyrklig miljö riskerar den enskildes gudsrelation att allvarligt skadas, och tar på olika sätt upp den andliga aspekten, och skriver exempelvis:

"Den som utsätter en medmänniska för sexuella övergrepp begår mycket allvarliga brott mot honom eller henne och därmed också mot Gud själv, den Gud till vars avbild vi alla är skapade."

Läs mer: Elisabeth Sandlund: Nu är det min tur att berätta om sexövergrepp
 

Själavårdande ansvar

Samtidigt som SKR i sin skrift vill vara tydliga med att man ska lyssna till den som blir utsatt, tar man också upp att kyrkan också har ett själavårdsansvar även för förövaren. I handboken ges en del handfasta råd på hur man bör agera, exempelvis att samma person inte ska ha själavårdssamtal med både offer och förövare.

– Vi arbetar kraftfullt för att sprida det här, så att alla samfund ska känna till det här, säger Mikael Stjernberg på SKR.

Läs också: Evangeliska frikyrkan: Peta hål på tystnadskulturen i kyrkan
 

Tillgänglig på måndag

Från och med måndag går det att beställa handboken, som då också ska finnas tillgänglig för nedladdning via SKR:s hemsida.

SKR är en ekumenisk plattform för 29 medlemskyrkor, och når ut till nästan alla kristna församlingar i Sverige, där alla fyra stora kyrkotraditioner finns samlade.

Läs det senaste om #metoo

Alla tidigare artiklar

Fakta: