Elisabeth Svantesson vill bli finansminister: Det betyder kristna tron

Jesus är en stor förebild i att leva i relation med andra människor, sa finansministerkandidaten Elisabeth Svantesson i Filadelfiakyrkan.
Ihop med Europaparlamentarikern Lars Adaktusson uppmanade hon kristna att ta ett kliv ut i samhällsdebatten.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

De två toppolitikerna har en personlig kristen tro, och är båda medlemmar i Filadelfiakyrkan i Stockholm. I samtalet med pastor Niklas Piensoho, även riksdagskaplan, berättade de vad den kristna tron betyder i deras politiska uppdrag.

– Min grundtro på Gud har alltid varit väldigt stark, sa Elisabeth Svantesson, uppväxt i ett "missionsförbundspastorshem" och i dag riksdagsledamot och andre vice ordförande i Moderaterna.

Tron finns alltid med

Hon beskrev hur tron alltid "ligger i botten" i det hon gör och att det därför inte går att separat förklara vad tron betyder i just politiken.

Hon lyfte fram Jesus som förebild.

– Det Jesus gjorde, det gjorde han för alla. Vi lever i ett väldigt individualistiskt samhälle. Men vi finns också till för varandra. Jesus levde med nära relationer till sina lärjungar. Bland annat i detta, att leva i relation och se andra människor ta ansvar, där ser jag Jesus som en förebild.

Behövs fler kristna i politiken

Elisabeth Svantesson uppmanade åhörarna vid Filadelfiakyrkans samling Vision 2018 i helgen att våga ge sig in i politiken och andra samhällsengagemang, liksom att som församling i praktisk handling göra något när det uppstår behov.

– Demokratin fungerar inte om inte människor är beredda att ta ansvar. Att ta ansvar för det som är gemensamt ligger i kristendomen och tanken på förvaltarskapet, sa hon.

Mediedrev när hon blev minister

När Elisabeth Svantesson blev utnämnd till arbetsmarknadsminister i den tidigare Alliansregeringen hamnade hon i ett mediedrev på grund av sin bakgrund i frikyrkligheten med en period i Livets ord, och har därefter varit restriktiv med uttalanden kring tron. Nu pekas hon ut som finansministerkandidat. Hur uppfattar Svantesson situationen kring kristen tro nu? frågade Niklas Piensoho.

– Jag tänker att människor är rätt kluvna, men jag tror att det finns en rätt stor öppenhet ändå. Inför partiledardiskussionen i höstas hade Svenska Dagbladet rubriken "Kristen maktmänniska" kring mig. De ändrade den rubriken, men det är ändå ett intressant fenomen. Hade man satt en annan religion framför hade det blivit ett ramaskri tror jag.

Trots mediedrevet när hon blev minister bemöts hon i dag i allra högsta grad med respekt, lade Elisabeth Svantesson till.

Rövaren på korset i Bryssel

Europaparlamentarikern Lars Adaktusson, andre vice ordförande i Kristdemokraterna, sa att han gärna skulle ha rövarens ord till Jesus vid korsfästelsen på en bonad i kontoret i Bryssel: "Tänk på mig när du kommer till ditt rike".

– Detta är essensen av den kristna tron, och en stark lärdom i vårt samhälle i dag. Förmågan att förlåta och möjligheten att upprätta, sa Lars Adaktusson, som menade att det betydligt lättare att vara kristen politiker ute i Europa än i det sekulariserade Sverige.

Förbön för toppolitiker

Också han utmanade kristenheten att våga ge sig ut i samhällsdebatten.

– Tittar vi på vår historia har frikyrkligheten haft en enorm betydelse för samhällsutvecklingen. Vi talar om rösträtten, om grunderna för demokratin, kampen mot missbruk och för den fattiga världen. Vi kan vara oerhört stolta över detta, och våga ta klivet fram i dag, sa Adaktusson.

I kyrkan avslutades politikerutfrågningen med något så ovanligt som en förbön för finansministerkandidaten, Europaparlamentarikern samt andra makthavare i vårt land. Pastor Niklas Piensoho bad om välsignelse, beskydd och vägledning för politikernas tankar, hjärtan och motiv.