En fjärdedel skrev under anonymt på #sanningenskagöraerfria

118 av de 436 kvinnor som skrev under frikyrkornas upprop #sanningenskagöraerfria har skrivit under anonymt.
– Det kan vara känsligt att skriva under, och det talar sitt tydliga språk, säger Esther Kazen, en av initiativtagarna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Frikyrkornas upplaga av #metoo gav stort gensvar. I dag publiceras uppropet #sanningenskagöraerfria och delar av de anonyma berättelserna från frikyrkans värld i Dagen. Det är berättelser om sexuella övergrepp och trakasserier som förekommit i kyrkliga miljöer.

Inom facebook-gruppen #sanningenskagöraerfria har den som skrivit kunnat välja att dela sin berättelse med sitt namn, eller att sända sin berättelse till någon av de två initiativtagarna Karin Ingridsdotter och Esther Kazen anonymt. Den har då delats anonymt i gruppen.

Underskrift om man utsatts 

För att skriva under uppropet har denna grupp valt formuleringar som säger att man själv har varit utsatt för övergrepp eller trakasseri, eller sett någon/känt någon som varit det. Man har även kunnat skriva under anonymt i #sanningenskagöraerfria.

– I en del andra grupper har det räckt att man vill stödja uppropet. Det kan vara en av förklaringarna till att en så pass stor grupp har skrivit under anonymt, säger Esther Kazen.

Obehag att bli igenkänd

Hon pekar också på att frikyrkan är en liten sfär.

– Det gör att det kan vara känsligt. Detta talar ju sitt tydliga språk. Och det visar ännu tydligare hur viktigt detta är.

Både Karin Ingridsdotter och Esther Kazen säger att de tror att många kan känna ett obehag inför möjligheten att bli igenkänd.

– Vår värld är liten. Många av de berättelser som delats i gruppen har kommit till oss anonymt, säger Karin Ingridsdotter.

Många berättar för första gången

Undertecknarnas namn finns dock i listan på internet - om man valt att skriva under med namn.

– Då blir det ju offentligt. Och i och med att vi har gjort det så här personligt, att man ska ha varit med om något själv eller veta någon som varit utsatt, så säger man ju då också att man varit utsatt eller sett något, säger Esther Kazen.

Hon säger att det finns anledning att jobba vidare med frågan hur tryggt det är att ta upp denna typ av frågor inom frikyrkan.

– Jag tror att det vi sett nu är toppen på isberget. Alla vill inte dela sina berättelser. Många som har berättat säger att de inte har berättat förut. Då finns säkert många fler som ännu inte är beredda att berätta.

– Även om det är ett öppnare klimat nu, så är det lång väg kvar.

Läs också: Läs några av vittnesmålen ur #sanningenskagöraerfria
 

Inga läckor ur gruppen

Däremot har det inte i #sanningenskagöraerfria förekommit att historier "läckt".

– Vi hade ett problem i början med en medlem i gruppen som delade anonyma berättelser, men det löste vi. Men det är ingen som har namngivit någon utanför gruppen, säger Esther Kazen.

Läs det senaste om #metoo

Alla tidigare artiklar