Engelska kyrkan vill få bort landets kärnvapen

Inom kort kommer en kampanj lanseras där kyrkan företrädare vädjar om att Storbritannien ska göra sig av med sin kärnvapenarsenal.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Få har nog missat de senaste händelserna på Koreahalvön, där det ser ut som att Nordkorea kanske tänker påbörja en avveckling av sina kärnvapen efter det historiska mötet mellan Kim Jong-Un och Donald Trump.

Nu hoppas Engelska kyrkan på en liknande nedrusningsprocess i Storbritannien.

Det är biskopen Stephen Cottrell som driver på för att kyrkan ska sätta press på regeringen att skota landets kärnvapen, och har fullt stöd för detta i kyrkans ledning, rapporterar Daily Mail. Inom kort ser det ut som att Engelska kyrkan påbörjar en kampanj för att sätta press på politikerna. Frågan kommer att tas upp på den kommande synoden, kyrkans högsta beslutande organ.

Nio länder

Storbritannien är ett av nio länder i världen som i dag som har kärnvapen, om man räknar in Israel som inte själva erkänner sig som kärnvapenmakt.

När den engelska kyrkan, moderkyrka för världens alla anglikanska kyrkor, nu engagerar sig i nedrustning gör de det inom ramen för en större kampanj i regi av FN. Och för att de länder som redan har detta omstridda vapen ska tänka om krävs nog mer än att omvärlden ryter till, en intern opinion mot kärnvapen är nog vad som biter bäst.

Kyrkan irrelevant

Och vad kommer då de brittiska politikernas svar att bli?

Tidigare försvarsminister Gerald Howarth har i alla fall redan avfärdat kyrkans ställningstagande som irrelevant.

– Kyrkan borde tala om kristna värderingar i stället för att slösa bort sin och allmänhetens tid på frågor som den inte har någon som helst expertkunskap i, säger han enligt Daily Mail.

Lilla Erstagården