Erik Johansson – den osannolika biskopskandidaten

”Även de grupper som är i minoritet i Svenska kyrkan måste få ta plats.” Det budskapet har Erik Johansson länge fört fram, då han står upp för en traditionell syn på äktenskapet och homosexualitet.
Nu är han en av två som är kvar i biskopsvalet i Göteborg.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

18 minuter innan biskopsvalet i Göteborg inleddes kom beskedet. Erik Johansson, EFS missionssekreterare, får ställa upp. In i det sista pågick ett försök att få hans kandidatur underkänt, då prästen Lars Gårdfeldt och diakonen Britta Svensson gjort varsin anmälan mot honom till ansvarsnämnden på grund av hans inställning till samkönade äktenskap.

Lars Gårdfeldt är öppet homosexuell och beskrivs som en hbtq-aktivist. Nu ville han alltså stoppa biskopskandidaten Erik Johansson som själv är öppen homosexuell, men som anser att utlevd homosexualitet är en synd, och som därför valt ett liv i celibat.

Erik Johansson stoppades inte av ansvarsnämnden, utan i sitt svar hänvisade han till kyrkomötets beslut från 2009, som innebär att kyrkan samtidigt tillåter samkönade vigslar, men även härbärgerar dem som av teologiska skäl är emot en sådan ordning. Även om det så skulle röra sig om en biskop.

När din biskopskandidatur omnämns blir det en del fokus på din syn på äktenskapsfrågan och homosexualitet. Är det fel fokus?

– Ja, det är det. Jag trodde att jag tydliggjort det med hearingen, att jag hellre vill prata om Jesus och evangelisationsstrategier, säger Erik Johansson till Dagen.

Men han tror att anmälan till ansvarsnämnden gör att debatten hamnar där den har gjort. Själv säger han att det är frustrerande, och att anmälan delvis kom utifrån en lögn, då Lars Gårdfeldt menar att Erik Johansson tidigare ska ha försökt bota homosexuella via nätverket Medvandrarna.

– Det är en ren förtalskampanj, säger Erik Johansson.

– Det har aldrig varit tal om att vi skulle ha jobbat med att bota homosexuella.

Svarade på anklagelserna

Erik Johansson berättar att anmälan mot honom skickades in efter hearingen i Göteborgs domkyrka, och att han fick ett mejl från ansvarsnämnden då han befann sig på missionsresa i Tanzania. Han hade då fyra timmar på sig att svara på anklagelserna.

– Jag hann, men fick inget svar förrän 8.42 på onsdag morgon, och biskopsvalet skulle börja klockan 9.00, berättar han.

I sista stund fick han alltså grönt ljus att kandidera, och Erik Johansson menar att det här självklart påverkade biskopsvalet.

– Alla valförrättare fick lov att informera att jag blivit anmäld till ansvarsnämnden, och det är inte direkt en fördel om det råder en viss osäkerhet om en kandidat är behörig att ställa upp.

Trots det, Erik Johansson fick drygt 20 procent av rösterna, och hamnade på andra plats bland sju kandidater. Därmed gick han vidare till en andra valomgång, där han nu kommer att ställas mot Susanne Rappmann.

Du pekas ibland ut som en konservativ biskopskandidat. Känner du dig bekväm med det?

– Det är klart att jag är konservativ i en del hänseenden. Men jag skulle mycket hellre kallas missionell, eller Jesus-fokuserad. För jag vet att jag inte är så konservativ i en del andra frågor.

Erik Johansson tar exempelvis upp att det i Göteborgs stift finns en del kvinnoprästmotståndare, något som han själv inte är.

– Men jag har en stor respekt för dem som är konservativa i den här frågan, säger han.

Högkyrklig tradition

Han säger att kvinnoprästmotståndet beror på att högkyrkligheten varit stark i Göteborg, och det går inte enbart att peka på den tidigare biskopen Bertil Gärtner som inte prästvigde kvinnor.

Men det dröjde till 1992, efter att Bertil Gärtner ersattes, innan de första kvinnorna kunde prästvigas i Göteborg. Och då är vi tillbaka i det stundande biskopsvalet, för en av dem som vigdes då var Susanne Rappmann, den kandidat som Erik Johansson möter.

Många ser det som symboliskt viktigt att Göteborg kan få sin första kvinnliga biskop. Håller du med?

– Den kan vara viktig. Men det är också viktigt att ha omsorg om alla som inte håller med om det. De är också en del av kyrkan. Det blir en utmaning för Susanne Rappmann att vara biskop även för dem. Nu verkar hon vara duktig och duglig person som ...

Vänta, nu låter det som om hon redan vunnit?

– Det har hon nog redan gjort. Det är extraordinärt om det inte blir så, säger Erik Johansson.

Han menar att matematiken är ganska enkel, Susanne Rappmann fick 37 procent av rösterna i första valomgången, och hon har ett så stort försprång att det blir omöjligt att komma ikapp.

Så i praktiken är biskopsvalet redan avgjort?

– Ja. Men jag kastar inte in handduken, jag kandiderar fortfarande.

Om du ändå skulle bli biskop, skulle stiftet förändras?

– Marginellt. Biskopen har inte så stort inflytande som många tror. Men om jag valdes skulle man bli mer påmind om evangelisationsuppdraget. Man skulle få lite mer av en internationell utblick, med influenser från väckelsekristna i Etiopien och Tanzania, säger Erik Johansson, som själv delvis är uppvuxen i Etiopien.

Han säger sig också ha god kontakt med kristna i Mellanöstern, kontakter han säger sig kunna bidra med som biskop.

– Jag tror också att jag är en god medlare, och har stor förståelse för olika teologiska schatteringar.

– Det finns en spännande dynamik i Göteborgs stift, där man skulle kunna lära av varandra och berikas av varandra. Men det kanske är en utopi att det låter sig göras, men jag skulle vilja försöka.

Du har redan utropat Susanne Rappmann till segrare i biskopsvalet. Vilka är dina råd till henne?

– Det är alldeles förmätet att ha råd till henne, hon känner stiftet bättre än mig. Hon kommer att göra ett bra jobb, det är bara att lyckönskan henne i det. Och om jag inte blir biskop så glädjer jag mig med att fortsätta det jobb jag har i dag.