Erikshjälpen kritiserar uttalande om second hand

Biståndsorganisationen kritiserar uttalande om second hand-verksamhet från statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Nyligen skrev Anders Kessling, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, att arbetsmarknadspolitiska insatser måste utgå från individens behov av stöd – "inte av anordnarnas behov av en säker inkomst".

Nu har Tomas Bjöersdorff, verkställande chef för Erikshjälpens second hand-verksamhet, skrivit ett svar på SVT Opinion.

"Har inte kunskap"

"En välvillig tolkning (av Anders Kesslings formulering, red anm) är att det saknas kunskap om vår verksamhet, de värderingar och den professionalitet som kännetecknar de etablerade aktörerna i vår bransch", skriver han och förklarar att Erikshjälpen nästan uppfattar Anders Kesslings ifrågasättande som oförskämt.

– Min största kritik handlar om att Arbetsmarknadsdepartementet inte har kunskap om Erikshjälpens eller andra ideella second hand-aktörers syften, arbetssätt och genomförandekraft gentemot de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden, säger Tomas Bjöersdorff förtydligande till Dagen.

Icke-ekonomisk verksamhet

Tidigare i oktober anklagade han regeringen för att stänga ute ideell second hand från möjligheten att hjälpa långtidsarbetslösa.

Läs mer: Erikshjälpen till regeringen: Varför får vi inte hjälpa till?
 

"Man får känslan av att regeringen nästan inte vill lösa detta", skrev han på SVT Opinion med syfte på det regelverk som stoppar anställningar av långtidsarbetslösa på second hand-butiker.

Några dagar senare bemötte Anders Kessling kritiken. Han konstaterade att regeringen har ersatt sysselsättningsplatserna inom det som tidigare kallades Fas 3 med "en rad andra insatser". Men han skrev samtidigt att EU:s statsstödsregler slår fast att dessa extratjänster måste handla om icke-ekonomisk verksamhet.

"Klen förklaring"

"Det innebär för Erikshjälpen och andra liknande organisationers del att det går att använda extratjänster i det sociala arbetet – men inte för försäljning av secondhandkläder."

Tomas Bjöersdorff kallar det för en klen förklaring – och han poängterar att Erikshjälpens second hand är en ideell allmännyttig organisation utan vinstintresse.

"Att driva våra butiker är i sig en social verksamhet som hjälper människor att närma sig den ordinarie arbetsmarknaden och som främjar integration."