Erikshjälpen till regeringen: Varför får vi inte hjälpa till?

Tomas Bjöersdorff, ansvarig för Erikshjälpens second hand-verksamhet, hävdar att ideell second hand utestängs från möjligheten att hjälpa långtidsarbetslösa.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Regeringen har tillsatt en halv miljard kronor för att skapa 6 500 extratjänster inom offentlig verksamhet, näringslivet och den ideella sektorn i år. Tanken är att extratjänsterna ska ersätta sysselsättningsplatserna inom det som tidigare kallades Fas 3.

Stockholms stad har till exempel ålagts att skapa 562 extratjänster. Göteborg hade samtidigt fått ett beting på 334 extratjänster och Malmö 197.

Kunde gjort stor skillnad

"Det här är för oss ofattbart", skriver Tomas Bjöersdorff, apropå kravnivåerna, i en debattartikel på SVT Opinion.

"Bara vi på Erikshjälpen skulle, i princip, i morgon dag kunna ta emot tusen personer i våra second hand-butiker. Lika många som regeringen vill att alla landsting, Göteborgs stad och Malmö ska klara av tillsammans! Men vi får inte."

Svårt att få fram tjänsterna

På uppdrag av regeringen inledde Arbetsförmedlingen, i början av 2016, avvecklingen av sysselsättningsplatserna inom det som tidigare kallades Fas 3. Alla sysselsättningsplatserna ska vara avvecklade den 31 januari 2018.

Regeringen vill på sikt i stället skapa 20 000 nya extratjänster inom offentlig verksamhet, näringslivet och den ideella sektorn. Men det har visat sig vara svårt att få fram tjänsterna.

Utvidgat regelverk

Som ett led i att öka antalet extratjänster utvidgades därför regelverket i somras. Enligt de nya reglerna omfattas även trossamfunden.

– Det kan vara soppkök, uppsökande verksamhet, barnverksamhet eller någon form av social verksamhet. Det finns en uppsjö av insatser som utförs av trossamfunden, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) till Dagen i maj.

Fråga till Ylva Johansson

Men anställningar på second hand-butiker omfattas inte av de nya reglerna – något som Tomas Bjöersdorff menar är helt fel.

"Man får känslan av att regeringen nästan inte vill lösa detta – eller att man hellre misslyckas än krokar arm med den ideella sektorn", skriver han på SVT Opinion.

I artikeln ställer Tomas Bjöersdorff också en konkret fråga till arbetsmarknadsministern:

"Ylva Johansson, ni har satt upp målsättningar som ni inte klarar av att nå. Här står vi med utsträckta armar och undrar: Varför får vi inte hjälpa till?"