EU-dom: Kyrkliga organisationer får inte diskriminera när de anställer

Kyrkliga organisationer är Tysklands näst största arbetsgivare. I en vägledande dom i veckan slås fast att kyrkorna i landet måste följa nationell lag när det gäller diskriminering.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Europadomstolen European Court of Justice (ECJ) skriver i ett domslut som gäller ett tyskt fall att sekulära nationella domstolar måste kunna döma i frågor som rör diskriminering.

Detta kanske inte låter anmärkningsvärt, men i praktiken innebär det att kyrkliga organisationer måste följa nationell lag och att särskilda undantag begränsas.

Tidigare har kyrkor i Tyskland kunnat hävda sin självständighet och genom historisk praxis delvis varit undantagna från de regler som gäller på tysk arbetsmarknad, skriver Deutsche Welle.

Krävde att anställd var kyrkomedlem

Det fall som nu hänvisats från en tysk domstol till ECJ gäller en tysk kvinna, Vera Egenberger, som sökt jobb på Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung (Evangeliskt arbete för social välfärd och utveckling). Arbetsgivarna krävde i sin jobb-annons att den de skulle anställa skulle vara medlem i "en protestantisk kyrka, eller en kyrka som är medlem i arbetsgemenskapen Christlicher Kirchen in Deutschland (kristna kyrkan i Tyskland)".

Vera Egenberger ansåg att hennes ansökan till jobbet förkastades på grund av att hon själv inte är ansluten till något samfund. Jobbet var ett tidsbegränsat konsultjobb med inriktning på att rapportera om FN:s antirasist-konvention.

Vera Egenberger stämde arbetsgivarna vid en nationell arbetsrättslig domstol, som vände sig till ECJ för vägledning.

Har ingen rätt att kräva kyrkomedlemskap

Nu har domstolen alltså dömt till hennes fördel (se domslut: C-414/16). Kyrkliga arbetsgivare får, menar domstolen, bara ställa krav på konfessionell samstämmighet om jobbets karaktär gör detta "signifikant, legalt och berättigat". Detta betyder att det måste krävas i själva jobbet, i de arbetsuppgifter som ska utföras, att man tillhör en viss kyrka - annars har arbetsgivarna inte rätt att kräva anslutning till ett visst samfund.

Domstolen menar att tysk lag ofta har gått för långt när det gäller att kyrkliga organisationer är undantagna de diskrimineringsregler som gäller sekulära jobb. I domslutet talas bland annat om balans, och att de nationella sekulära domstolarna bör se till så att de krav arbetsgivarna ställer är "proportionerliga". Kraven får inte "gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det syfte man önskar uppnå".

Domen kan bli vägledande

Tysklands näst största arbetsgivare har genom domslutet drabbats av en "märkbar lagändring", skriver tidningen The Local. Domen kan bli prejudicerande, det vill säga att den kommer att appliceras på andra liknande fall. Den protestantiska kyrkan i Tyskland har redan i vissa fall lättat på bestämmelser om trostillhörighet för att jobba åt dem, skriver Deutsche Welle.

Andra, tidigare domar i fall som handlat om kyrkliga organisationers rätt gentemot anställda, har snarare stöttat arbetsgivarnas krav på särskilda regler, skriver Evangelical Focus. Till exempel stödde en annan europeisk domstol, European Court of Human Rights, år 2014 den spanska katolska kyrkan i en rättstvist. Kyrkan hade avskedat en präst som gift sig och sedan engagerat sig i en kampanj mot kyrkligt celibat.

Tonen skärps mot kyrkor

Men nu skärps alltså tonen gentemot kyrkliga organisationer, som ECJ menar nu måste följa nationella diskrimineringslagar.

Sammanlagt arbetar cirka en miljon tyskar i kyrkligt anslutna organisationer. Två av de största kyrkliga arbetsgivarna är katolska Caritas och protestantiska Diakonie. Dessa båda organisationer driver tusentals dagis, ålderdomshem, sjukhus och andra sociala verksamheter.

Nu kommer tyska arbetsdomstolar att få avgöra om den klagande Vera Egenberger har rätt till det skadestånd hon krävt: cirka 10 000 Euro (över 100 000 kronor).

Böneutrop
Kyrka och politik