EU-domstol kritiserar Jehovas vittnens dörrknackning

Slår fast att Jehovas vittnen bryter mot dataskyddslag.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Ett kännetecken för Jehovas vittnen är dörrknackandet, då även uppgifter om personerna som besöks samlas in. I samfundets register finns bland annat information om namn, adresser, familjeförhållanden och religiösa övertygelser.

I motsats till Jehovas vittnen – som hävdar att det i princip handlar om enskilda missionärers privata anteckningar – har nu EU-domstolen slagit fast att uppgifterna registreras centralt och att det därför ska anses vara ett personregister.

Därmed har samfundet också en skyldighet att följa förordningar om skydd av personuppgifter.

Långdragen tvist

Enligt finska Yle anser EU-domstolen att Jehovas vittnen samlar in informationen för att dela upp områden mellan missionärer och för att ha ett register över personer som inte vill att Jehovas vittnen besöker dem.

Tvisten har pågått mellan Jehovas vittnen och finska staten i fem års tid. Yle uppger att högsta förvaltningsdomstolen i Finland kommer att ge den slutgiltiga domen i fallet. Och det är högsta förvaltningsdomstolen som har bett EU-domstolen att ge ett förhandsavgörande i fallet.

Evangelical Focus skriver i en kommentar att beslutet kan påverka liknande verksamheter som bedrivs av andra religiösa grupper.

Läs också: Jehovas vittne uteslöts efter prideengagemang
 

Läs mer om Jehovas vittnen

Alla tidigare artiklar