EU-parlamentet agerar för dödsdömd svensk-iranier

KD-politikern Lars Adaktusson har varit drivande i att få igenom en resolution i EU-parlamentet med krav på att Ahmadreza Djalali ska friges.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Agmadreza Djalali, forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm, sitter fängslad i Iran sedan 2016. Han är dömd till döden efter att ha anklagats för spioneri för Israels räkning, något som har tillbakavisats av honom och hans närmaste.

Under sin tid i iranskt fängelse har Djalali fått svenskt medborgarskap, och det är något som EU-parlamentet nu trycker på eftersom Iran inte erkänner dubbla medborgarskap.

Flera fall tas upp

I resolutionen tas flera liknande fall upp.

KD-politikern Lars Adaktusson är initiativtagare till resolutionen och han har också för partigruppen EPP:s räkning förhandlat med övriga grupperingar så att parlamentet kunnat enas.

– Det är glädjande att det nu finns en majoritet i parlamentet som kräver en omedelbar och villkorslös frigivning av Djalali, säger Lars Adaktusson, via ett pressmeddelande.

– Den iranska regimens agerande är inhumant och rättsvidrigt, dödsdomen har fastställts utan att Djalali själv fått möjlighet att försvara sig, säger Adaktusson.

Brutala förhörsmetoder

I resolutionen kritiseras Iran för sitt användande av tortyr och andra brutala förhörsmetoder och Adaktusson säger i pressmeddelandet att förhållandena i iranska fängelser är mycket svåra.

– Vad gäller Ahmadreza Djalalis situation vet vi att hans hälsotillstånd kontinuerligt försämras. Att sitta inspärrad i isoleringscell med en dödsdom hängande över sig, utan möjlighet att lägga fram sin sak i domstol, är psykisk tortyr, säger Lars Adaktusson.

På torsdag sker omröstningen i parlamentet, vilket blir en uppmaning till EU:s ”utrikesminister” Federica Mogherini att agera.

Lars Adaktusson vill också se större påtryckningar från svensk sida, och hoppas att utrikesminister Margot Wallström intensifierar arbetet med att få Ahmadreza Djalali fri.

– En svensk medborgares liv är i fara, säger han.