Europadomstolen: Rätt att utvisa iransk konvertit

Europadomstolen har beslutat att en iransk konvertit som sökte asyl i Schweiz kan skickas tillbaka till hemlandet eftersom hans liv inte är i fara.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Enligt den brittiska advokaten och människorättsaktivisten Ewelina Ochab är beslutet "ytterligare ett slag mot offren för religiös förföljelse".

Den 19 december meddelade Europadomstolen i Strasbourg beslutet som innebär att den iranske mannen, som föddes 1982 och som kom till Schweiz 2009, kan utvisas till Iran.

Diskret utövande

Europadomstolen konstaterar att de schweiziska myndigheterna har uttryckt tvivel om mannens konvertering. Dessutom har de nationella myndigheterna bedömt att kristna konvertiter inte riskerar att utsättas för dålig behandling vid ett återvändande till Iran så länge de praktiserar sin tro på ett "diskret" sätt.

I september 2016 skrev Dagen om den iranske konvertiten Fariborz Gudarz som fick uppehållstillstånd i Sverige efter att Europadomstolen gett honom rätt. I beslutet rörande mannen i Schweiz hänvisar juristerna flera gånger till Fariborz Gudarz fall – det finns likheter, men också skillnader.

En sådan är att Migrationsverket, vid beviljandet av uppehållstillstånd, medgav att Fariborz Gudarz "konversion kan ha kommit till de iranska myndigheternas kännedom".

I fallet med den iranska konvertiten i Schweiz har migrationsmyndigheterna däremot gjort bedömningen att mannen inte har levt ut sin kristna tro på ett sätt som innebär att konverteringen är allmänt känd. De hävdar även att iranska myndigheter är medvetna om att iranska medborgare ibland försöker hänvisa till konvertering för att få flyktingstatus – och att myndigheterna tar hänsyn till detta vid en eventuell återkomst.

Kritiska rapporter

Ewelina Ochab räknar i en artikel i tidningen Forbes upp en rad rapporter där religionsfriheten i Iran har kritiserats.

"Den enda rimliga slutsatsen är att ''diskret trosutövande'', enligt de schweiziska myndigheterna, inte innebär något utövande alls eftersom utövandet kräver en viss nivå av manifestation. Som de ovan nämnda rapporterna visar är detta väsentligt begränsat, om inte omöjligt i Iran."