Eva Brunne: Ta inte svenska religionsfriheten för given

Nyss hemkommen från en resa till Indien och Burma säger Eva Brunne, biskopen i Stockholm att hon bevittnat länder som försöker minska mångfalden, och med minskad religionsfrihet blir den kristna minoriteten utsatt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Svenska kyrkoledare har precis kommit hem från en rundresa i Indien och Burma, två länder som ligger högt upp på Open Doors lista över länder som förföljer kristna.

– Det kan jag förstå, säger biskopen Eva Brunne snabbt, innan en fråga blivit formulerad.

– Framför allt märktes det i Indien, i New Delhi, där vi besökte en kyrka som för några år sedan blev nedbränd.

En av tretton

Stockholms biskop var en av tretton kyrkoledare som var med på resan, och berättar att även om kyrkan de besökte numera är återuppbyggd så är det ett tydligt exempel på en mer hårdnande attityd mot kristna i Indien.

– Men framför allt handlar det om religionsfrihet som fenomen.

Indien är ett land som några år tillbaka styrs av en hindunationalistisk regering som gärna sätter hinduismen före andra religioner. Det har gjort att mer extrema hinduiska krafter flyttat fram sina positioner.

– I vårt land har vi gått från enhet till mångfald, i Indien går de från mångfald till enhet, säger Eva Brunne om den rådande trenden.

Berättade kyrkoledare om detta?

– Ja, vi hade många samtal om religionsfrihet i bägge länder, inte minst i Indien. Den är inte självklar. Kyrkoledare kunde beskriva hur det hårdnat och hur det kommer att hårdna ytterligare.

Eva Brunne betonar gång på gång att det här inte är något specifikt kristet problem, utan när religionsfriheten inskränks så drabbar det alla minoriteter.

Läs också: Hanif Bali (M): Avskaffa lagen om religionsfrihet
 

Liknande i Burma

I grannlandet Burma finns en liknande tendens, men där är det i stället buddhismen som getts något av en särställning i landet. Och omvärlden har den senaste tiden förfasats över hur folkgruppen rohingyas fördrivs, en folkgrupp som ofta beskrivs i religiösa termer då de flesta är muslimer.

– Kristna körs inte ut ur landet på det sätt som rohingyas gör, och konflikten handlar naturligtvis om mer än religion, säger Eva Brunne.

Men hon konstaterar att det i Burma finns en rad olika etniska grupper och det finns en rad konflikter i landet som det aldrig rapporteras om i omvärlden.

Vad kan vi i Sverige lära oss av situationen i Asien?

– Att vi ska vara väldigt observanta, att vår demokrati och religionsfrihet inte är självklar. När jag säger att Indien går från mångfald till enhet handlar det om att de även naggar demokratin och religionsfriheten i kanten rejält. Vår egen demokrati är inte ens hundra år gammal, vi ska inte tro att det vi lever i är något självklart.

– Religionsfrihet är också ett mått på demokrati. Stramas den åt, stramas också demokratin åt.

Vad får ni som kyrkoledare ut av en sådan här rundresa?

– Det stora är att man kan åka var som helst i världen och träffa vänner. Sedan fick vi se det otroligt viktiga arbete som görs av kyrkor, både i New Delhi och Rangoon.

För allt handlar inte om nedbrunna kyrkor och inskränkningar i religionsfriheten. Eva Brunne är mån om att också lyfta fram att kyrkorna gör mycket gott.

– Det jag verkligen tar med mig är ett besök i ett område i New Delhi där många prostituerade verkar, där deras barn erbjöds skolgång och boende. Det här var ett arbete som drevs av eldsjälar, de verkade mitt i en eländig situation. De berättade för oss att de gett upp om mammornas situation, men inte barnens. Det var en stark upplevelse att få lyssna till de här människorna.