Evangeliska frikyrkan går vidare med nio namn till ny samfundsledare

Evangeliska frikyrkans styrelse jobbar vidare med nio namnförslag till en duo eller trio som ny missionsdirektor för EFK, efter att nomineringstiden har gått ut.
Det står klart efter att styrelsen hade möte i helgen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Totalt har 47 namn nominerats till att bli ny samfundsledare för Evangeliska frikyrkan, något som styrelseordförande Owe Anbäcken är mycket nöjd med.

Nomineringstiden för EFK:s drygt 300 församlingar och 34 000 medlemmar gick ut den 26 september.

– Vi har haft en bra process så här långt, med många nominerade. Vi har jobbat aktivt med olika prioriteringar och möjligheter, och funderat över vilka behov vi egentligen har, säger Owe Anbäcken till Dagen.

En referensgrupp har jobbat konkret med bilder på alla de 47 nominerade framför sig och försökt pussla ihop olika alternativa lösningar, och i helgen presenterat arbetet för styrelsen.

Efter ovanstående process har EFK:s styrelse nu nio namn kvar som man jobbar med. I dagarna ska personerna kontaktas, och i nästa steg sker intervjuer.­ Flera av dem vet ännu inte om att de är nominerade, och det gör att antalet aktuella namn kan komma att krympa ganska snabbt om någon eller några direkt säger att det inte är aktuellt för dem.

Läs också: EFK:s ”svarta fredag” när Daniel Norburg avgick bearbetas i samtal
 

Flera personer i ledningen

EFK:s styrelse lutar åt att nästa missionsledning ska bestå av två eller tre personer, alltså ett delat ledarskap.

– Vi har inte bara en kategori bland dem vi nu går vidare med, utan jobbar med ett brett perspektiv för att kunna ha människor med olika erfarenhet i ledningen, säger Owe Anbäcken.

Den tidigare missions­direk­torn Daniel Norburg avgick oväntat och dramatiskt i mars efter en förtroendekris mellan honom och EFK:s styrelse angående Norburgs ledarskap. I det efterföljande avgick också styrelsens ordförande och tre andra styrelseledamöter. En dubbel ledarkris drabbade alltså EFK som har stökiga månader i församlingsrörelsens ledning bakom sig.

Läs mer: Detta har hänt: Vinterns ledningskris i EFK
 

För närvarande är stabschefen Bernth-Åke Ottosson tillförordnad missionsdirektor fram till nästa kongress under Kristi himmelsfärdshelgen 2018, då nyval av en ordinarie missionsdirektor ska ske.

Före oktober månads utgång hoppas Owe Anbäcken kunna offentliggöra några namn, men han kan inte garantera att så blir fallet beroende på hur offentliga kandidaterna själva vill vara. Ibland kan det vara känsligt med nuvarande arbetsgivare. Men till styrelsemötet 25 november hoppas han att styrelsen ska kunna ha ett förslag att ta ställning till.

– Jag är mycket hoppfull, och tror vi kan hitta en kreativ och dynamisk lösning.

Läs fler artiklar om Evangeliska frikyrkan

Alla tidigare artiklar

Tidigare ledare för Evangeliska frikyrkan

1997: Ledartrojka med Lennarth Hambre, Göran Sturve och Rolf Nordström. Lennarth Hambre utses efter något år till missionsdirektor.

2006: Anders Blåberg väljs.

2014: Daniel Norburg tar över, men avgår oväntat i mars i år efter en förtroendekris.

2018: Ny missions­direktor ska väljas vid EFK:s kongress under Kristi himmelsfärdshelgen.

Så många namn nominerades till ny missiondirektor

Statsministeromröstning