Evangeliska kyrkor i Ukraina växer snabbt

Det symboliskt laddade Majdantorget i Kiev fylldes nyligen av 150 000 människor som firade 500-årsjubiléet av reformationen. De evangeliska kyrkorna i Ukraina växer snabbt just nu.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Baptist-, pingst- och andra karismatiska församlingar i Ukraina har döpt över 10 000 personer det här året, och grundat drygt 150 nya församlingar.

Från ukrainska pingströrelsens sida har man samtidigt cirka 500 missionärer utsända, som jobbar i bland annat Ryssland, Västeuropa, Afrika och Balkan.

Det rapporterar Rauli Lehtonen, pastor i Finska Filadelfia i Stockholm och Östeuropamissionär i många år, som i helgen har talat vid en avslutningskonferens i huvudstaden Kiev kring reformationsåret.

Han berättar att det under året har arrangerats kristna konserter, föreläsningar och evangelisation i nästan alla städer och skolor i Ukraina, med anledning av de 500 åren sedan reformationen och Martin Luthers betoning på nåden, tron och skriften.

Presidenten står bakom

Ukrainas president Petro Poroshenko har själv ställt sig bakom detta. Han inbjöd också konferenstalarna till en träff sista dagen.

– Flera av de politiska ledarna i landet är aktiva i evangeliska församlingar och jobbar för en kristen värdegrund, säger Rauli Lehtonen.

Kulmen på reformationsåret ägde rum vid festligheterna på Självständighetstorget Majdan, den 21–22 oktober. Över 1 500 personer fyllde då i ett formulär där de bekräftade sin villighet att följa Jesus Kristus, och önskade att bli kontaktade av en församling framöver, uppger Rauli Lehtonen.

3 000 kristna ledare på plats

Vid den avslutningskonferens kring reformationsåret som hölls i Kievs kulturhus nu i helgen hade 3 000 präster, pastorer och andra kyrkliga ledare från hela landet bjudits in. Rauli Lehtonen var med som representant för Europa och den världsvida pingströrelsens religionsfrihetskommitté.

I sitt tal lyfte han fram den förföljda kyrkans situation i världen, och nämnde att 200 miljoner kristna i 139 länder nekas den religionsfrihet som garanteras av FN-stadgan.

”Be för Ukrainas regering”

Vid konferensen medverkade Ukrainas vice premiärminister, hälsoministern samt ordföranden för utrikesutskottet, Hanna Gopko.

Den sistnämnda utmanade konferensdeltagarna att be för regeringen och landets alla ledare, liksom att kämpa för den kristna värdegrunden i landet.

Riksbankens ledare berättade vid konferensen att Ukraina fått ett mynt i 40 000 exemplar, där Martin Luther finns på ena sidan och Bibeln med Reformation 500-emblemet på andra sidan.

Rauli Lehtonen säger till Dagen att det under avslutningskonferensen efterlystes tre typer av reformation i vår samtid: 1) På det individuella planet. 2) Förnyelse i församlingarna. 3) Reformation av samhället.

– Det som gjorde starkast intryck på mig var ledaren för säkerhetspolisen, Oleksander Turtjinovs ord: ”Det som sker runtomkring oss kan inte förändra våra liv på ett avgörande sätt. Vi måste själva förändras, förnyas och skapa en grund som baseras på Bibeln”.

– De här oväntade orden från en representant för en organisation som förföljt kristna i decennier, borde även våra ledare i Sverige kunna ta till sig.

Hälsominister Ulana Suprun betonade vid konferensen den ”bibliska familjen” som den viktigaste byggstenen i samhällets förnyelsearbete, uppger Rauli Lehtonen.

Statsministeromröstning