Expertråd: Sänk abortgränsen

Gränsen för sena aborter bör sänkas med en vecka. Det menar professorn och barn­läkaren Lena Hellström-Westas.
– Vi måste öka säkerhetsavståndet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Egentligen jobbar de med helt olika saker. Abortvården och neonatalvården.

Men i takt med att neonatalvården kan rädda allt yngre barn håller gränserna på att flyta ihop. Detta oroar barnläkaren och professorn Lena Hellström-Westas. Hon utgör ensam Social­styrelsens vetenskapliga råd inom neonatologi.

Sänkas med en vecka

I ett möte på Socialstyrelsen nyligen betonade hon att abortgränsen för sena aborter bör sänkas – med en vecka.

Detta för att säkerställa att inga livsdugliga foster aborteras i Sverige.

– Som det är nu är abortgränsen bara en dag ifrån när vi räknar en nyfödd som ett barn. Jag tycker det är alldeles för nära, säger hon.

Det hon syftar på är att sena aborter kan beviljas till och med en graviditetslängd på 21 veckor och sex dagar. Nästa dag har graviditetsvecka 22+0 inträtt, och då räknas ett foster enligt lag som ett barn om det föds.

– Vare sig det är levandefött eller dödfött är det då ett barn och ska också folkbokföras, säger Lena Hellström-Westas.

Hon betonar att det är svårt att med säkerhet veta hur långt en graviditet faktiskt har gått. Det rör sig om en osäkerhet på ungefär en vecka, vilket gör att en graviditet som påstås ha nått vecka 22+0 i själva verket kan vara i vecka 21+0. Och tvärtom.

Efterlyser definition

I abortlagen från 1970-talet står att inga foster får aborteras som kan antas vara livsdugliga. Här efterlyser Lena Hellström-Westas en tydligare definition på vad livsduglighet är.

– Begreppet behöver förtydligas. Är man livsduglig om man överlever tio minuter utanför livmodern, eller handlar det om en timme eller tio år?

Den här diskussionen fick nytt bränsle i somras. Barn­läkaren Katarina Strand Brodd i Eskilstuna blev då inkallad till en sen abort som dragit ut på tiden. Fostret levde när det kom ut. Eftersom fostret enligt lag ska betraktas som ett barn när graviditeten övergått till vecka 22+0 valde hon att påbörja livräddande insatser.

– När jag träffar ett akut sjukt barn så vill jag hjälpa det. Men efter ungefär tio minuter gav vi upp, sa Katarina Strand Brodd i somras.

Data från Svenskt neonatalt kvalitetsregister (SNQ) visar att det åren 2011–2015 föddes nio barn levande i vecka 21. Av dessa överlevde ett, enligt statistiken.

– Vi vet att det fötts enstaka barn som visat livstecken och som daterats till 21 veckor. Vi vet att något av dessa har överlevt i Sverige. Vi vet med säkerhet att det föds barn efter vecka 22+0 och framåt som överlever, säger Lena Hellström Westas.

Svåra funktionshinder

Hon tillägger att dessa individer har hög risk att få svåra funktionshinder, och att det därför är angeläget att vården för de allra minsta barnen fortsätter att utvecklas.

– Detta har skett successivt. För 25 år sedan var det ett mirakel om någon som var född efter 24 veckor klarade sig. Neonatalvården går hela tiden framåt, säger hon.

Fakta:

Fakta: Extremt för tidigt födda

Cirka 300 barn per år är extremt prematurfödda.

Då räknar man födsel i 28:e graviditetsveckan och nedåt.

Detta motsvarar 0,3 procent av alla förlossningar som sker.

Fakta:

Fakta: Graviditetslängder

Barnmorskor och läkare i Sverige räknar att kvinnan är i vecka 0+0 vid tidpunkten för den sista menstruationens första dag.

Vid tidpunkten för befruktningen – ägglossningen – är kvinnan enligt detta sätt att räkna i vecka 2+0.

När graviditeten har nått vecka 22+0 har 22 fulla graviditetsveckor avslutats.

Kvinnan är då inne på den 23:e graviditets­veckan.