”Fader Vår” får ny formulering i Italien

Frasen ”inled oss inte i frestelse” lyder i fortsättningen ”överge oss inte när vi frestas/prövas”. Den nya översättningen ligger närmare originalets innebörd, säger katolsk teolog.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!