Fatah och Hamas närmar sig varandra

JERUSALEM. De djupt splittrade palestinierna har försökt – och misslyckats – att enas många gånger de senaste tio åren. Nu verkar sannolikheten större när Egypten lägger sin tyngd bakom samtalen mellan de rivaliserande grupperna Hamas och Fatah.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Efter ett symboliskt palestinskt regeringsmöte i Gaza i tisdags börjar nu det hårda jobbet för att ena islamistgruppen Hamas, som styr Gaza, och president Mahmoud Abbas parti Fatah, som styr Västbanken.

Nästa vecka inleder de båda partierna, som är djupt fientligt inställda till varandra, förhandlingar i Kairo. Det sker under överinseende av den egyptiska regimen – och det ökar sannolikheten att de ska lyckas den här gången trots all bitterhet mellan parterna.

Deras nya försök till försoning ger de hårt prövade invånarna i Gaza hopp om en lösning på områdets katastrofala humanitära problem under terroriststämplade Hamas styre.

Ett minimum av enighet är också en förutsättning för att president Abbas, vars palestinska myndighet inte har något att säga till om i Gaza, ska kunna hävda att han representerar hela sitt folk. Till exempel i fredssamtal med Israel; den palestinska myndigheten är för en förhandlingslösning medan Hamas inte erkänner Israels rätt att existera.

Många frågor att lösa

Knäckfrågorna är många och problemen tornar redan upp sig – trots det varma mottagandet premiärminister Rami Hamdallah och hans 460 personer starka delegation fick när de kom till det första regeringsmötet i Gaza på åratal.

Förhandlingarna kan spricka på att Hamas vill behålla kontrollen över sina vapen och sina väpnade styrkor, något som Abbas åtminstone officiellt utesluter. Många bedömare tror att Hamas gärna ser ett arrange­mang liknande det Hizbollah, en annan terroriststämplad islamiströrelse, har i Libanon. Alltså ett politiskt parti med stora väpnade styrkor som agerar fritt i ett land med svag regering.

– Så länge ockupationen fortsätter har vårt folk rätt att äga vapen och kämpa mot ockupationen, sa Ismail Haniyeh, en av Hamas högsta ledare, i en tv-intervju strax efter regeringsmötet.

Kan spräcka förhandlingarna

Men Abbas har redan slagit fast att ”allt ska ligga i den palestinska myndighetens händer”. Alltså vapen, militära styrkor, kontroll av gränsövergångarna och annat som normalt styrs centralt.

Denna grundläggande oenighet kan spräcka förhandlingarna också den här gången. Allt sedan Hamas efter sin valseger 2006 ett år senare körde ut den palestinska myndigheten och dess maktparti Fatah från Gaza – en konflikt som urartade till blodigt inbördeskrig – har de palestinska grupperna gjort en rad misslyckade försök att överbrygga den djupa klyftan.

Men den här gången finns flera faktorer som kan bidra till framgång. Dels befinner sig Gaza i djup humanitär kris vilket kan övertyga Hamas om att man måste dela ansvaret. Dels finns diplomatiska förutsättningar på ett annat sätt än tidigare.

Erbjuder sig att medla

USA ger nu sitt försiktiga stöd och Egypten erbjuder sig att fungera som medlare. Den egyptiska regimen har förbättrat sina tidigare mycket dåliga relationer med Hamas och president Abd al-Fattah al-Sisi säger att han vill ge ”all slags hjälp för att uppnå målet”.

– Egypten gör skillnaden. Kairo har ett egenintresse i den här försoningen och vill få tillbaka sin prestige i regionen, säger Mohammed Shtayyeh, rådgivare till president Abbas, till CNN.

Samtidigt varnar Israels premiärminister Benjamin Netanyahu för ”falska försoningar där den palestinska sidan uppenbarligen försonas på bekostnad av vår existens”.

Hamas – Fatah

2006. Hamas vinner det palestinska parlamentsvalet över det mångåriga maktpartiet Fatah som leds av president Abbas.

2007. Inbördeskrig mellan Hamas och Fatahs styrkor i Gaza. Hamas kör ut sina rivaler.

2009–2014. En rad samtal och avtal om försoning, alla misslyckas.