Finska kyrkoledare går samman mot dödshjälp

Fyra kyrkoledare i Finland har i ett gemensamt uttalande tagit avstånd från legalisering av dödshjälp.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I stället kräver de satsningar på vård i livets slutskede, uppger nyhetsbyrån Servizio Informazione Religiosa.

Den finländska riksdagen inledde i början av 2017 behandlingen av ett medborgarförslag om aktiv dödshjälp sedan en namninsamling med 50 000 namnunderskrifter krävt legalisering. Enligt en av initiativtagarna till namninsamlingen, Svenska Folkpartiets riksdagsledamot Henrik Lax, är det främsta motivet till kravet att människor oroar sig för hur det ska bli när de blir sjuka.

– Det skulle spara mycket oro för många människor om det genomfördes, sa Henrik Lax under ett seminarium i Visby i mars, enligt Dagens Medicin.

Frågan debatteras

Just nu debatteras frågan i riksdagens social- och hälsovårdsutskott. Och det är med anledning av den debatten som ledarna för fyra ledande kristna kyrkor i landet nu tar till orda. Den lutherske biskopen Seppo Häkkinen, den katolske biskopen Teemu Sippo, den ortodoxe metropoliten Elia och pingstledaren Esko Matikainen vill genom sitt uttalande problematisera frågan om dödshjälp.

"Det är förståeligt att människor som måste se på sina älskade anhörigas smärta kan se lagen om dödshjälp som en lösning" skriver de men frågar samtidigt hur man tänkt sig att delegera bördan av att ta en människas liv och hur läkarna kommer att påverkas om aktiv dödshjälp börjar genomföras.

"Löser inte problemet"

"Dödshjälp löser inte problemet med lidande utan skapar mer lidande", skriver kyrkoledarna och kräver i stället större satsningar på palliativ vår med god tillgång till läkarvård och palliativ sedering i livets slutskede.

Det finländska medborgarinitiativet vill att läkare efter samråd med en kollega ska kunna erbjuda aktiv dödshjälp i livets slutskede då de medicinska metoderna för smärtlindring är uttömda. De läkare som inte vill ge dödshjälp ska få samvetsfrihet och kunna avstå.