Fler kan få rätt till familjeåterförening

Uppgörelsen mellan S, MP, C och L kan ge generösare regler för familjeåterförening.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Enligt utkastet till sakpolitisk överenskommelse mellan de fyra partierna ska även så kallade "alternativt skyddsbehövande" få rätt till familjeåterförening, på samma sätt som flyktingar har i dag.

Alternativt skyddsbehövande är den som efter utvisning riskerar att straffas med döden eller utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Även civilpersoner som löper stor risk att skadas på grund av väpnad konflikt anses som alternativt skyddsbehövande.

Läs mer: Centerns ledning säger ja till Löfven

I övrigt har man kommit överens att den tillfälliga lag som begränsar asylsökandes möjligheter att få uppehållstillstånd i Sverige ska förlängas i två år. Lagen infördes i samband med flyktingsituationen 2015 i syfte att minska asylinvandringen till Sverige. Genom de begränsningar som infördes sänktes Sveriges asylregler till den miniminivå som krävs enligt EU-rätten och internationella konventioner.

Sedan lagen infördes har antalet asylsökande i Sverige minskat kraftigt.

Partierna har dessutom kommit överens om att göra upp om den framtida migrationspolitiken i en parlamentarisk kommitté och att man där ska driva "en ny humanitär skyddsgrund".

Läs också: Ledare: S ideologiska reträtt dödade alliansen

Uppgörelsen om utökad rätt om familjeåterförening är en seger för Centern och Miljöpartiet som båda drivit frågan.

Centerledaren Annie Lööf säger till TT att partiet lovat att stå upp för humanism och alla människors lika värde.

– Med denna överenskommelse håller vi det löftet, säger Lööf.

Ledare
Premium
TORPKONFERENSEN
Premium
Foto: Johannes Ottestig
NYHEMSVECKAN
Nyheter
Foto: Josefin Lilja