Fler Knutbymedlemmar berättar om övergrepp

Nu träder Knutbymedlemmarna själva fram och vittnar om oegentligheter i församlingen.
”Vi kände igen situationen som varit med Helge Fossmo. Det finns ganska mycket paralleller i nutid”, säger en av dem till Expressen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!