Flera samfund positiva till stödfond för kristna artister - andra tveksamma

Nu behövs en akut stödfond för kristna artister. Det menar sångaren Nils Börge Gårdh, som uppmanat kristna samfund att agera för att rädda jobben för utsatta frilansare.
- En jättebra idé. Vi kommer att lyfta frågan efter sommaren, säger Equmeniakyrkans kommunikationschef George Olvik.
Men andra samfund är mer tveksamma.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Frilansande kulturarbetares situation har debatterats flitigt under de senaste veckorna i medier. I sekulära sammanhang har bland annat Nordiska ministerrådet lyft frågan. ”Nordiska ministerrådet konstaterar att kultursektorn drabbats hårt under coronakrisen”, skriver rådet i ett pressmeddelande i veckan, och citerar Sören Lillkung, vd för Svenska kulturfonden i Finland. ”Framför allt frilansande konstnärer utan fast anställning har drabbats hårt”, säger Lillkung.

Equmeniakyrkan är positiv

I kristna sammanhang är det både sångare, andra artister och evangelister som har drabbats av uteblivna framträdanden. Sångaren Nils Börge Gårdh kom för ett par veckor sedan med ett upprop i Dagen, där han uppmanade kristna samfund och organisationer att gå samman i en stödfond för att stötta denna grupp.

Han föreslog då att Pingst i Samverkan, Equmeniakyrkan, EFK centralt samt olika hjälporganisationer – som alla använder de nu utsatta grupperna i sin verksamhet – ska skapa en stödfond.

Uppropet har mötts av olika reaktioner från samfunden. Mest positiva är Equmeniakyrkan, som uttrycker att de är införstådda med frilansarnas utsatta situation.

- Från centralt håll har vi betalat de frilansare som har varit bokade, och jag vet att även lokala församlingar gjort det. Vi har också stipendier som man kan söka, säger kommunikationschef George Olvik.

Läs också Nils Börge Gårdh: Nu behövs en stödfond för kristna artister

 

"De kämpar hårt"

Än så länge finns dock ingen särskild fond, säger han.

- Men det är en jättebra ide´. Jag vet att vi kommer att lyfta den här frågan vid nästa ledningsgruppsmöte, men det blir tyvärr först efter sommaren.

George Olvik säger att han för egen del ”lever väldigt nära” frågan, eftersom han har en son som arbetar med musik.

- Så jag känner verkligen för musiker. Jag har också vänner som är musiker, och jag vet att de kämpar hårt just nu.

Daniel Alm, föreståndare för Pingst fria församlingar i samverkan, säger att han kommer att ha ett möte inom kort med en av pingsts resande evangelister för att diskutera frågan.

- Det är möjligt att vår coronafond kan komma att bli aktuell i detta, säger Daniel Alm.

Minskade gåvor

Mest tveksamma av de samfund som Nils Börge Gårdh riktade sin uppmaning till är Evangeliska Frikyrkan, EFK.

- Vi inser att både församlingar och individer tyvärr drabbas på olika sätt, alla de som jobbar med att möjliggöra mötesplatser drabbas – allt från pastorer till teknisk personal, säger Ingemar Forss, missionsdirektor.

Dock har inte EFK några möjligheter att få fram medel till en stödfond, säger han.

- Vi kämpar oerhört hårt för att behålla den missionsverksamhet vi har. Det blir minskade gåvor i nuläget. Församlingarna kan inte ordna genererande verksamheter som man brukar.

- Därför har vi inga resurser att sätta in. Vi har också permitterat största delen av vår personal, och därmed har vi inga möjligheter att avsätta extra pengar för en sådan mindre grupp.

Läs också Nils Börge Gårdh: Ta lovsångsfrågan på allvar, pastorer!

Foto: HENRIK MONTGOMERY
Foto: HENRIK MONTGOMERY
Equmeniakyrkans kyrkoledarval
Sambo och giftermål
Sex har en själslig dimension som inte försvann bara för att kyrkans sexualmoral kastades överbord av 1960-talets rebeller. 
Foto: mari lezhava
Foto: mari lezhava