FN-organ efterfrågar säkrare flyktvägar

– Viktigast just nu är att stärka tillgången till säkra och lagliga flyktvägar, säger Caroline Bach på UNHCR i en kommentar till den nya rapporten ”Desperate Journeys” (”Desperat flykt”).

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

UNHCR:s rapport slår fast att det i år är färre flyktingar än förra året som tar den farliga vägen över Medelhavet för att ta sig till Europa. Samtidigt fastnar många i flyktingläger, bland annat i Libyen – ett land som EU har ett avtal med, liknande det som finns med Turkiet. Många har under det senaste året försökt ta sig just från Libyen till kustländerna Italien, Spanien och Grekland.

Ett instabilt land

Det är svårt att få fram en exakt siffra på hur många som finns just i Libyen, säger Caroline Bach.

–  Vi vet att nästan 200 000 libyer har flytt inom landet. Sedan finns det fler än 50 000 registrerade flyktingar från Irak, Syrien, Palestina, Eritrea, Etiopien, Somalia och Sudan också – men där är säkert många fler.

Libyen är i dag ett instabilt land, skriver UNHCR. En hel del av de flyktingar som finns där nu har troligen inte från början planerat att försöka ta sig till Europa, berättar Caroline Bach. Historiskt sett har människor åkt till Libyen för att arbeta, det har varit ett rikt land. Men i takt med att landet blivit allt mer farligt har människor råkat illa ut på vägen dit eller när de är där.

–  De kan ha spenderat alla sina pengar på vägen dit, många har blivit offer för maffian som finns i Libyen och använts som slavarbetare och liknande.

– De här människorna kan inte ta sig tillbaka hem, så de väljer att försöka ta sig till Europa, säger hon.

En grundläggande rätt

Det allra viktigaste i nuläget är att säkra tillgången till lagliga och säkra vägar för den som är i behov av internationellt skydd, menar UNHCR. Rätten att söka asyl är grundläggande, och det är också viktigt att asylprövning görs individuellt.

– Hela den här resan skulle inte behöva inträffa. Människor med skyddsskäl ska kunna ansöka om asyl närmare där de är, säger Caroline Bach.

Fler kvotflyktingar

UNHCR menar att de europeiska länderna måste ta emot fler kvotflyktingar. UNHCR säger också att det är av yttersta vikt att få till ett fungerande samarbete mellan de europeiska länderna för att säkra asylrätt och skapa trygghet för människor på flykt.

– Det är extremt viktigt att de länder som varit bra exempel fortsätter att vara det – att man inte förlorar de grundvärderingar som finns, säger Caroline Bach.

– Det antal flyktingar som kommer nu är väldigt lågt, jämfört med tidigare. Det som pågår just nu i Europa är inte en flyktingkris utan snarare en solidaritetskris. Om alla länderna i Europa skulle samarbeta och dela på ansvaret skulle det gå att lösa problemen.

Det handlar bland annat, säger hon, om att dela på ansvaret för de flyktingar som räddas av räddningsfartyg. Hittills i år har dessa fartyg gång på gång hindrats att gå i land vid Europas kuster, och hjärtskärande scener har utspelat sig.

– Men vi ser också att vissa länder väljer att ta sitt ansvar och tar emot de här båtarna. Att de tar denna framträdande roll och visar vägen är viktigt. Men det är också viktigt att fler länder tar det ansvaret.

Fel uppfattning

I vissa europeiska länder råder det en uppfattning att ”alla” flyktingar tar sig till Europa, eller önskar göra det. Detta är fel, betonar Caroline Bach.

–  Det är en ytterst liten del som tar sig hit. Åttiofem procent av världens flyktingar befinner sig i utvecklingsländer. Oftast vill de återvända hem. De som tar sig vidare har ofta en anledning att göra det.

Fakta:

85

Så många procent av alla flyktingar befinner sig i utvecklingsländer.

Lilla Erstagården