FN-organ kan stoppa utvisningar från Sverige

Utvisningen av den kristne konvertiten Mustafa Gholami till Afghanistan avbröts av FN. Och faktum är att olika FN-organ kan ingripa vid en rad olika situationer.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Dagen har vid ett flertal tillfällen under årens lopp beskrivit hur Europadomstolen har stoppat utvisningar av asylsökande konvertiter från Sverige. Detta hände bland annat i maj 2016 då en afghansk medborgare beviljades så kallad inhibition.

Men vad många inte känner till är att även FN har befogenhet att tillfälligt stoppa utvisningar.

Tio kommittéer – däribland Kommittén för mänskliga rättigheter och Kommittén mot tortyr – sorterar under FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR). Dessa har till uppgift att bevaka hur de olika konventionerna om mänskliga rättigheter efterlevs. Och de har möjlighet att begära så kallade interimistiska åtgärder av staterna.

 

Läs mer: Moderaterna vill se över asylrätten

 

Utvisningen kan stoppas

En sådan åtgärd kan till exempel vara att begära att verkställigheten av en utvisning ska stoppas medan ärendet prövas av kommittén. Om en sådan begäran framställs till Sverige är det Migrationsverket som fattar beslut i frågan. Migrationsverket tillämpar då kapitel 12 i utlänningslagen: ”Om ett internationellt organ, som har behörighet att pröva klagomål från enskilda, riktar en begäran till Sverige om att verkställigheten av ett beslut om avvisning eller utvisning skall avbrytas, skall inhibition meddelas om inte synnerliga skäl talar emot detta.”

Det bör noteras att begäran om interimistiska åtgärder från FN:s kommittéer är tillfälliga och att begäran kommer att omprövas i samband med att klagomålet avgörs.

Enligt svenska utrikesdepartementet för regeringskansliet inte någon statistik över hur ofta, eller när, begäran om stopp av utvisning görs i mål mot Sverige.

”Vid genomgång av de 15 senaste klagomålen mot Sverige från FN:s MR-kommitté och Kommittén mot tortyr som gäller utvisning har sådan begäran framställts i 13 av fallen”, skriver UD:s presstjänst.

 

Läs mer: Mustafa Gholamis utvisning stoppades i sista stund

 

Utrikesdepartementet för­klarar också att Europadomstolen har motsvarande möjlighet att begära interimistiska åtgärder med anledning av klagomål dit. Om Europadomstolen gör en sådan begäran i ett ärende om utvisning prövas begäran av Migrationsverket enligt kapitel 12 i utlänningslagen.

Men en begäran från Europadomstolen innebär, i likhet med en begäran från FN:s kommittéer, inte ett ställningstagande till klagomålet och kommer att omprövas i samband med att klagomålet prövas i sak.

Lilla Erstagården