För få tiggare – Uppsala drar in bidrag till Stadsmissionen

Enligt Uppsala kommun är EU-migranterna för få. Bidraget dras in så att Crossroads verksamhet tvingas att lägga ner.
– Det är jättesorgligt, säger Margaretha S Paras, verksamhetschef på Stadsmissionen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Uppsala kommuns arbete bland EU-migranter startade som en nödhjälp för ett antal år sedan. Stadsmissionens verksamhet Crossroads har haft EU-migranter som sin målgrupp och kunnat erbjuda duschmöjligheter, mat och värme. Nu tvingas verksamheten att lägga ner när bidraget försvinner.

– Det är så pass få som har de här behoven att vi har gjort bedömningen att kommunen inte längre behöver ge bidrag till detta, säger Kjell Haglund (V) till Dagen.

Drastisk minskning

Han är ordförande för Socialnämnden i Uppsala kommun. Deras bedömning är alltså att målgruppen "minskat drastiskt", så pass mycket att verksamheten behöver läggas om.

– Det är en annan typ av människor som kommer, framför allt är det många unga tjejer och de ägnar sig inte sällan åt prostitution. De söker sig inte till den här typen av verksamhet, förklarar Kjell Haglund.

– Nu vill vi satsa på att fånga upp de här tjejerna. Det handlar om människohandel.

De personer som fortfarande har behov av att duscha, få äta och kunna värma sig – vart kan de ta vägen?

– Det finns andra organisationer som inte är i kommunens regi som har verksamhet för den här målgruppen, som Röda korset till exempel.

Personalen på Crossroads är av en annan åsikt.

– Människorna är kvar här, även om antalet är något lägre, säger Margaretha S Paras, verksamhetschef på Stadsmissionen, till SVT Nyheter.

Råd och stöd

Crossroads föreståndare Kristina Göranzon menar att bedömningarna går isär och att kommunen fått en felaktig bild av verksamheten.

– Uppfattningen om vad vi gör har varit ganska olika. Vi har inte haft så många besök från kommunens tjänstemän här, utan uppfattning har varit att vi ger mat och kläder i överflöd. Det vi gjort de senaste två åren är framför allt råd och stöd till hur man ska handskas med myndigheter för att få ett arbete, säger hon till SVT Nyheter.

Men situationen kan komma att förändras om det behövs, menar Kjell Haglund på Socialnämnden.

– Vi stänger inga dörrar. Ser vi ett fortsatt behov så är vi beredda att återuppta verksamheten. Vintern får avgöra.