Församlingar får hjälp att prata sex med ”När två blir ett”

Det nya samlevnadsmaterial ”När vi två blir ett”, primärt tänkt att användas i kyrkans ungdomsverksamhet, blir i dagarna tillgängligt för församlingar.
– Grunden för materialet är att sexualiteten är en gåva från Gud – och att den därför är väl värd att utforska, säger Svenska evangeliska alliansens generalsekreterare Olof Edsinger.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

”När två blir ett” består av två delar. Dels ett häfte som går att beställa och dels en ledarhandledning på Svenska evangeliska alliansens resurswebbplats som alla köpare av ”När två blir ett” får inloggning till.

– Materialet riktar sig till den som är ung och vill tränga djupare in i några av livets mest spännande, men ibland också smärtsamma, erfarenheter. Grunden för materialet är att sexualiteten är en gåva från Gud – och att den därför är väl värd att utforska, säger Svenska evangeliska alliansens generalsekreterare Olof Edsinger angående ”När två blir ett”.

Tillsammans med Per och Therése Ewert och Julia Wellstam är han författare till denna.

Äktenskap och samkönat sex

Några av rubrikerna i boken är ”Vad är kärlek?”, ”Äktenskapet – ett förbund”, ”Alla människors lika värde” samt ”Bibeln och samkönat sex I”. Till varje avsnitt finns även förslag på samtalsfrågor, eller – om ämnet är av mer personlig art – frågor för egen reflektion.

”När två blir ett” är framför allt tänkt för kyrkans ungdomsverksamhet – till exempel i tonårsgruppen, konfirmandklassen eller på läger.

– Det är inte lätt att vara ung kristen i dagens Sverige. I alla fall inte om man vill ha Jesus och hans ord som ledstjärna för sitt liv. Till de mest utmanande områdena hör de som har med synen på sex, äktenskap och sexuell identitet att göra, säger Olof Edsinger i ett pressmeddelande från Svenska evangeliska alliansen (SEA).

Vill introducera klassiskt kristna synen

Olof Edsinger förklarar också att syftet med det nya materialet är att ge en enkel introduktion till den klassiskt kristna synen på kärlek, sex och relationer. Men också att sätta in varje fråga i sitt större sammanhang. Vad har till exempel hjärnforskarna, relationsexperterna och lagstiftarna att säga om dessa saker?

Cirka 4 700 exemplar

2015 presenterade Nätverket för samlevnad och sexualitet (NFS) ett alternativ till RFSU:s skolmaterial i sex och samlevnad.

– Den svenska skolan ska enligt läroplanen fostra individen till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande i enlighet med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism. Skolan ska också bidra till elevernas harmoniska utveckling. ”Nära varandra” uppfyller de kraven, sa en av författarna, Therése Ewert, till Dagen.

Drygt 600 förhandsbeställningar hade gjorts innan materialet fanns tillgängligt. Och drygt två år senare meddelar NFS att cirka 4 700 exemplar har levererats. Dessutom håller materialet på att översättas till minst två andra språk.

Kontrast till skolmaterialet 

– ”Nära varandra” var uttalat utformat för skolväsendet. ”När två blir ett” togs fram efter upprepade förfrågningar om vi inte skulle vilja ta fram ett material som också skulle kunna användas i kristna ungdomsgrupper, säger Per Ewert.

– Därför vilar ”När två blir ett”-materialet på den grund som utgörs av Bibeln och den kristna traditionens inställning till relationer, medan skolmaterialet är icke-konfessionellt och bygger på läroplanens skrivningar och hur ett samlevnadsmaterial bäst kan användas i skolundervisningen.

Läs mer: Viktigt att tala med unga om sexualitet