Förslag: Kristna andaktsrum ska bort från sjukhusen

Regionstyrelsen i Västra Götaland vill utreda hur ytorna kan förändras till religiöst neutrala andaktslokaler.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Bakgrunden till förslaget är en motion från Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen som menar att det behövs andaktslokaler där alla känner sig välkomna oavsett tro eller icke-tro. "Då måste de religiösa symbolerna helt bort från rummen", står det i motionen.

Och regionstyrelsen håller med. Nu har styrelsen föreslagit regionfullmäktige att bifalla motionen. Vid sammanträdet beskrev Vänsterpartiets representant hur diskussionen gick inför bygget av Angereds närsjukhus för ett par år sedan.

"Stilla rummet"

Då samlades företrädare för 18 olika trosuppfattningar för att diskutera frågan om att dela lokal. Från början var skepticismen stor och att tillhandahålla rum för alla trosinriktningar på sjukhuset var inte möjligt.

Läs också: Här får kristna och muslimer får samsas i andaktsrummet
 

Resultatet blev i stället det gemensamma "Stilla rummet" där väggen pryds av ett ljuskonstverk och där biblar, psalmböcker och bönemattor är undanlagda i byråer.

– När vi har visat det här rummet så är det faktiskt vissa som gråtit av tacksamhet. De som bekänner sig till islam förväntar sig kanske inte att bli inkluderade på det här sättet i det offentliga, säger Björn Skog, kommunikationschef på Angereds närsjukhus till SVT Väst.

Regionfullmäktige fattar slutgiltigt beslut

Regionstyrelsen föreslår nu alltså att en utredning görs för att ta reda på hur andaktslokalerna kan göras om till neutralt religiösa rum.

Läs mer: Inget kristet bönerum på Länssjukhuset i Jönköping
 

I Vänsterpartiets motion talas det om ickereligiösa andaktslokaler. Men koncernkontoret skriver i sitt tjänsteutlåtande, som ligger till grund för regionstyrelsen beslut, att andaktslokalerna hellre bör beskrivas som religiösa neutrala.

Det är regionfullmäktige som fattar slutgiltigt beslut i frågan. Om ledamöterna i regionstyrelsen får som de vill kommer regionfullmäktige att gå på deras linje och fatta beslut om en utredning.