Fortsatt förtroende för Tomas Brunegård i Mentor medier

Mentor mediers styrelseordförande Tomas Brunegård sitter kvar. Men vid måndagens extra bolagsstämma fick han bara stöd från ägarna av knappt 53 procent av aktierna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Misstroendeomröstningen visade samtidigt att ägarna av drygt 44 av aktierna ville avsätta Tomas Brunegård. 3 procent av rösterna var blanka.

– Även om en massa olika saker diskuterades på den extra bolagsstämman måste jag säga att det känns tråkigt att den enda frågeställningen inför stämman var misstroendet mot mig, säger Tomas Brunegård till Dagen.

– Jag anser att allt egentligen bottnar i konsekvenser av en icke genomdiskuterad koncernstrategi. Vill Mentor Medier ha en sann nordisk strategi eller inte? Och här menar jag att Folkrörelsenorge krockar med hur koncerner/företag drivs och då blir jag en symbol för konflikten.

Tänker du, med tanke på det svaga stödet bland ägarna, stanna kvar som styrelseordförande?

– Det får bli en diskussion med mig själv och med valberedningen.

Den ordinarie bolagsstämman äger rum den 3 maj. Tror du att du har hunnit tänka igenom allt innan dess?

– Nej, det är väldigt tveksamt. Men Pingst FFS föreslog ett tre månader långt moratorium för att ge oss själva mer tid. Det är ett väldigt klokt förslag.

Läs också: Misstro mot Tomas Brunegård efter konflikt i Mentor Medier

 

Tomas Brunegård förklarar att splittringen, kopplad till strategin, går rakt igenom Mentor Mediers styrelse samt ägarna.

– Så här kan det inte fortsätta. Sedan jag valdes till ordförande för elva månader sedan har det varit omöjligt att bedriva ett normalt styrelsearbete.

Du hade suttit i styrelsen för Mentor Medier i sex år innan du utsågs till ordförande förra året. Menar du att du först nu har uppmärksammat problemen?

– I takt med att jag har blivit allt djupare involverad i verksamheten har det blivit allt tydligare. Tidigare satt jag inte i Vårt Lands styrelse och därför såg jag inte detta komma upp.

Kan du ge något konkret exempel på hur konflikten ser ut?

– De norska kyrkornas institutioner är mycket starkare kopplade till norsk politik i förhållande till situationen i Sverige. Det innebär att en del av diskussionerna som fördes i Sverige på 60- och 70-talen äger rum i Norge först nu. Konkret innebär det till exempel att konflikten på Vårt Land är mycket mer politiskt betingad än vad den skulle ha varit i Sverige.

– Jag har väldigt stor respekt för Vårt Lands position i det norska samhället, men jag har också väldigt stor respekt för det arbete som har lagts ned för att bygga Mentor Medier-koncernen och det gör att den diskussion som vi är inne i nu är väldigt viktig för mig.

”Konflikten var låst”

Intresset för den extra bolagsstämman var stort och norska Journalisten skriver att stämman försenades med nästan 30 minuter eftersom kön utanför var så lång.

Mentor medier är ägare till svenska tidningen Dagen och bokförlaget Libris, men också till den norska kristna tidningen Vårt Land och andra norska tidningar. En stor del av måndagens stämma handlade om en konflikt som har resulterat i att Vårt Lands chefredaktör och ansvarige utgivare Åshild Mathisen har blivit uppsagd.

Konflikten var låst och hade varit det länge. Normalt ska en generalförsamling inte gå in i hanteringen av ett personligt fall av denna typ. Jag anser att det var styrelsens ansvar att bestämma om utgivarens anställningsvillkor skulle avslutas eller inte, sa koncernchef Per Magne Tveiten enligt Journalisten.

”Detta är inte anständigt”

Tomas Brunegård har tidigare fått skarp kritik för att han skickade vidare en ”whistleblowing” (varsel, på norska) angående trakasserier mot Åshild Mathisen internt i koncernen. Detta har han bett om ursäkt för och förklarat att han inte förstod det norska ordet.

Bengt Adaktusson, styrelseordförande i Pingst Förvaltning och de svenska ägarnas representant på mötet, var hård i sin kritik mot de ägare som har fokuserat sitt missnöje på Brunegård.

– Jag vill inte förringa det som hänt. Men detta är inte anständigt. Och jag tror inte att det handlar om Tomas Brunegårds hantering av varselsaken (anmälan). Utan att det finns aktieägare och prenumeranter som ogillar att Vårt Lands publisher fått sparken.

Ordinarie bolagsstämma den 3 maj

Adaktusson uttryckte också sin oro för koncernens framtid om vissa av ägarna fortsätter kräva Brunegårds, eller hela styrelsens, avgång.

– Vi vet inte vilka konsekvenser eller förluster det kommer att innebära, sa han och argumenterade mot en missförtroendeomröstning mot Brunegård.

Det sistnämnda misslyckades – men i omröstningen fick den svenska styrelseordföranden alltså fortsatt förtroende – om än med liten marginal.

Och vid den ordinarie bolagsstämman den 3 maj kommer ägarna troligtvis fortsätta diskussionen om sitt missnöje mot Brunegård och den process som ledde fram till att Vårt Lands chefredaktör fick gå.