Foster förbjudet ord för USA:s folkhälsomyndighet

USA:s folkhälsomyndighet får inte längre använda ord som "vetenskapsbaserad", "foster" och "transsexualitet". Det amerikanska regeringskansliet har överlämnat en lista på sju ord som inte bör finnas med i officiella dokument inför nästa års budget.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det var vid ett möte i veckan med amerikanska smittskyddsinstitutet CDS:s tjänstemän som Trump-administrationen framförde de nya riktlinjerna, enligt uppgifter till Washington Post.

I stället för "vetenskapsbaserad" anser regeringskansliet att myndigheten bör skriva "vetenskap i överensstämmelse med gemensamma normer och önskemål". Men för övrigt gavs inga konkreta direktiv om ersättningsord eller fraser vid det 90 minuter långa mötet, enligt Washington Posts uppgiftslämnare.

Lista på sju ord

De ord som myndigheten nu uppmanas undvika är: Sårbar (vulnerable), mångfald (diversity), berättigad (entitlement), foster (fetus), trans (transgender), evidensbaserad (evicence-based) samt vetenskapsbaserad (science-based).

Den amerikanska folkhälsomyndigheten HHS, som övervakar smittskyddsinsitutet CDC:s arbete, uppger till Washington Post att man även fortsättningsvis kommer att använda "bästa tillgängliga bevis för att förbättra amerikanernas hälsa".