Fråga: På vilket sätt borde kyrkor i Sverige engagera sig under valåret?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

 

Läs även: Kyrkorna inte överens politiskt
 

Elisabeth Svantesson, 2:a vice partiordförande i Moderaterna där hon även är ekonomisk-politisk talesperson.

– Kyrkorna har en viktig roll att fylla som samhällsaktör. Men jag tror att kyrkorna ska undvika att bli partipolitiska. Alla måste känna sig välkomna i kyrkan.

 

Ulf Bjereld, förbundsordförande för Socialdemokrater för Tro och solidaritet.

– Jag tycker att man hela tiden måste lyfta fram värdegrunden, och det som förenar kyrkor i världen, omsorgen om de minsta. Det gäller att hela tiden sätta de mest utsattas situation i förgrunden och det kan man göra i alla politikområden, miljö, EU-migrationer, migration, men även traditionella fördelningsfrågor som sjukvård och skola.

– Kyrkan är redan ute i många viktiga frågor som migration och EU-migranter. Men kanske tycker jag att kyrkor och samfund borde synas mer i sjukvårdsfrågor och skolfrågan, där jag ser en oro för att de mest utsatta inte får sina behov och intressen tillgodosedda.

 

Magnus Ek, förbundsordförande för Centerpartiets ungdomsförbund.

– Jag har synen att eftersom kyrkan är en del av samhället borde man också ta del i samhällsdebatten, men jag tycker inte att man borde fokusera på att det är valår, utan agera på samma sätt som vanligt.

– Ett exempel på bra samhällspåverkan från Svenska kyrkan var biskopsbrevet om klimatet, det var ett sätt att markera att det här är en angelägen fråga. Ett annat är inspelen i flyktingfrågorna, där jag själv har backat upp Juluppropet som jag tycker var ett bra initiativ.

 

Sofia Damm, riksdagsledamot för Kristdemokraterna.

– Kyrkor är viktiga språkrör för många utsatta grupper i samhället så det är viktigt att de får utrymme i opinionen.

– När jag kandiderade i förra valet blev jag faktiskt förvånad över de frågor jag fick från Svenska kyrkan. Jag trodde det skulle handla om religionsfrihet och förföljelse av kristna, men deras stora valenkät handlade om klimatfrågor. Det förvånade mig, då det finns många andra organisationer som driver dessa frågor. Jag tycker att det är viktigt att det finns en bredd i de frågor man lyfter, men det är konstigt att frågan om förföljda kristna fått så liten plats när världen ser ut som den gör.