Frälsningsarmén: Vi har whistleblower-funktion för att avslöja övergrepp

Kjell Olausson, biträdande samfundsledare, Frälsningsarmén menar att frikyrkorna har ett stort ansvar för att

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Kjell Olausson, biträdande samfundsledare, Frälsningsarmén:

Vad har frikyrkan för ansvar i frågan?

108990.jpg– Ett stort ansvar, det är ju hos oss det händer också. Sexuella övergrepp är allvarligt och måste tas på stort allvar. Vi måste på allt sätt försöka ”mota Olle i grind”.

Har ditt samfund jobbat med detta?

– Vi har ganska lång erfarenhet, bland annat har vi tagit fram materialet ”I trygga händer”, som flera andra samfund också använder. Vår sociala verksamhet gör att vi har mött problematiken i många år.

Vad gör ni nu och vad planerar ni?

– På riksplanet har vi ett samtalscenter dit drabbade kan höra av sig. Vi har också en whistleblower-funktion, alltså rutiner för att rapportera och fånga upp när det hänt.

Är en nollvision möjlig?

– Det måste vara målet och det vi hela tiden strävar efter. Samtidigt vet vi att kyrkan inte är någon fullkomlig miljö så det kommer att ta tid innan vi är där.
 

Så här säger ledare för fyra andra samfund om sitt arbete mot sexbrott:

Evangeliska frikyrkan: Peta hål på tystnadskulturen i kyrkan

Pingst: Vi måste alltid stå på de utsatta kvinnornas sida

Equmeniakyrkan: Vi har inte gjort tillräckligt för att motarbeta sexbrott

Svenska alliansmissionen: Vi måste jobba med attitydfrågor

 

Läs det senaste om #metoo

Alla tidigare artiklar