Fullsatt kyrka följde Joachim Elsander till sista vilan

I ett Borlänge i vacker vinterskrud tog en stor skara vänner farväl av den nyligen avlidne sjukhuspastorn Joachim Elsander.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!