Fyra personer som vill få igenom förslag på KD:s riksting

Tore Sowell, Birgitta Sacrédeus, Maria Hansson och Maria Nordberg har motionerat om fyra olika saker inför rikstinget.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Tore Sowell, suppleant i styrelsen i partiavdelningen i Härnösand.

Har motionerat om att flytta svenska ambassaden i Israel till Jerusalem.

Varför?

– För att Jerusalem är huvudstaden i Israel och administrativt centrum, så det är självklart att vi ska ha ambassaden där. Jag tror att många tvekar om att flytta ambassaden för det kan vara känsligt från arabisk sida. Det kan också vara ett sätt att utöva påtryckningar på parterna. Men det här handlar om relationerna mellan Sverige och Israel och då är det både rätt och rimligt att flytta ambassaden.

Är du nöjd med svaret från partistyrelsen, som anser motionen vara besvarad då KD på sikt vill flytta ambassaden?

– Nej, jag tycker att vi inte alltid ska ta strategiska hänsyn, utan vi måste stå upp för vad som är rätt även om det är obekvämt.

Birgitta Sacrédeus, oppositionsråd i Landstinget Dalarna.

Du har motionerat om att förbjuda heltäckande slöja. Varför?

– Därför att den här frågan kommer förr eller senare att ställas på sin spets, till slut måste man ta ställning. Då är det lika bra att man har en värderingsmässig grund att stå på.

– Sverige lyfter i alla sam­manhang fram jämställdhet, att kvinnor ska få vara med på jämställda villkor i det offentliga rummet. I ett öppet demokratiskt samhälle, krävs det då att man visar sitt ansikte.

Är du förvånad att du får avslag?

– Ja, utifrån motiveringen. Det är inte bara jag som står bakom det här, utan hela den kristdemokratiska rörelsen i Europa, EPP. KDU driver också den här frågan, mitt partidistrikt i Dalarna står bakom mig. Det här hör till framtiden, och då kanske vi kan få vara först.

Maria Hansson, talesperson för Öppna kristdemokrater, bosatt i Söderhamn.

Har motionerat om skadestånd till transsexuella som tvångssteriliserats.

Varför?

– I många år har staten berövat personer möjligheten att få egna biologiska barn. Vi har förstört livet för många människor.

– KD satt inte i riksdagen när lagen om tvångssterilisering infördes, men vi som parti har varit en bromskloss och var sist att ändra inställning. Samtidigt har inget annat parti tänkt igenom det här så mycket.

Är du förvånad över att partistyrelsen säger ja till förslaget?

– Nej, för jag har sett utvecklingen i partiet. Däremot är jag mycket förvånad av motiveringen från partistyrelsen, vilken kunskap de har.

Kommer motionen att gå igenom?

– Jag tror det. När vi skickade vidare motionen från partidistriktet var det enhälligt.

Maria Nordberg, sitter i kommunfullmäktige i Örnsköldsvik.

Har tillsammans med kolleger motionerat om samvetsfrihet.

Varför?

– Vi vill att samvetsfrihet ska finnas i svensk lagstiftning, inte att man ska komma överens med arbetsgivaren, som vårt parti står för nu.

– 21 av 25 länder i Europa som har aborträtt har också samvetsfrihet inskrivet i sin lagstiftning. Vi ser att aborträtten inte hotas för att man inför samvetsfrihet. Flera svenska barnmorskor har även flyttat till Norge, eftersom samvetsfrihet finns där.

– Jag tycker det här är en viktig etisk fråga. Vi lär våra barn hur viktigt det är med samvetets röst. Varje lärare försöker anknyta till elevens samvete för att bygga goda värderingar. Men plötsligt ska man bara köra över samvetets röst.

Kan motionen gå igenom?

– Det kan den göra.

Läs fler artiklar om Kristdemokraterna

Alla tidigare artiklar
Debatt