Granskningen genomfördes utan SKR:s rapporter

Först frågade Migrationsverket om Sveriges kristna råd kunde ta fram exempel på fall där handläggare ställt märkliga frågor till asylsökande konvertiter. Men senare tog myndigheten inte emot berättelserna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Den 18 maj hölls ett möte mellan företrädare för Migrationsverket, däribland rättschefen Fredrik Beijer, samt trossamfund och ideella organisationer. En av punkterna på dagordningen handlade om utfrågningar av konvertiter.

En månad senare hade SKR:s arbetsgrupp för migration och integration ett sammanträde och vid detta tillfälle sa de som deltog på mötet i maj att Migrationsverket hade efterfrågat exempel på ärenden som SKR såg som bristfälligt hanterade.

Insamling av intervjuprotokoll

På sammanträdet beslutades att påbörja en insamling av intervjuprotokoll med exempel på märkliga frågor eller andra inslag som hade uppfattats som felaktiga. Det kunde handla om att handläggaren började argumentera emot den asylsökande.

Efter sommaren gick SKR igenom materialet som de hade fått in via sina nätverk. Kontrollen genomfördes för att säkerställa att asylärendena innehöll tydliga exempel.

Men i oktober meddelade Migrationsverket till Dagen att myndigheten inte hade fattat beslut om någon kvalitetsutredning av konvertitärenden.

Avslutade insamlandet

Detta kom som en överraskning för SKR som kontaktade Migrationsverket för att höra vad som hade hänt. Svaret var att Migrationsverkets rättsavdelning, trots att det saknades ett formellt beslut, redan hade gjort en kvalitetsuppföljning. Då beslutade också SKR att avsluta insamlandet av intervjuprotokoll – och att inte heller skicka över några av de insamlade dokumenten till myndigheten.

– Jag tycker att det låter som en kommunikationsmiss, säger Fredrik Beijer när Dagen förklarar SKR:s frustration.

– Jag måste kolla upp det. Det hade varit en utmärkt idé att få in konkreta exempel.

I morgon, onsdag, ska Migrationsverket presentera rapporten för SKR:s representanter och företrädare för andra ideella organisationer.

– Då ska vi prata om hur vi går vidare, säger Fredrik Beijer.

Läs mer om kristna asylsökande

Alla tidigare artiklar