Granskningen genomfördes utan SKR:s rapporter

Först frågade Migrationsverket om Sveriges kristna råd kunde ta fram exempel på fall där handläggare ställt märkliga frågor till asylsökande konvertiter. Men senare tog myndigheten inte emot berättelserna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!