Grimmark och Steen nomineras till Martin Luther King-priset

Svenska evangeliska alliansen nominerar barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen till Martin Luther King-priset 2018.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Martin Luther King påminde flera gånger om vikten av att följa samvetets röst snarare än populära och bekväma ställningstaganden, säger Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, på organisationens hemsida.

Barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen har orsakat en het debatt om rätten till samvetsfrihet i Sverige sedan de, var och en för sig, vägrats anställning inom den svenska sjukvården med anledning av att de inte kan tänka sig att utföra aborter.

Stämde arbetsgivare

Grimmark och Steen stämde berörda arbetsgivare till skilda rättsinstanser och hävdade att de hade rätt att slippa vissa arbetsuppgifter med hänvisning till sin samvetsövertygelse som grundar sig på kristen tro. Bägge förlorade i samtliga instanser och har nu valt att föra vidare sin talan till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg.

– Grimmark och Steen representerar de inom barnmorskeyrket som uteslutande vill stå i livets tjänst och inte tvingas gå emot sitt eget samvete, säger Rudenstrand.

Svenska kyrkor bakom priset

– Trots att de i grunden har kämpat för en erkänd mänsklig rättighet har de nekats fortsatt anställning och dessutom utsatts för ett massivt mediedrev.

Martin Luther King-priset delas ut tredje måndagen i januari till någon som anses ha arbetat i Martin Luther Kings anda. Bakom priset står Equmeniakyrkan, Sveriges kristna råd och Kristna fredsrörelsen.

Lär fler artiklar om Ellinor Grimmark

Alla tidigare artiklar

Läs mer om samvetsfrihet

Alla tidigare artiklar