Grönt ljus för nya kyrkohandboken

Kyrkomötets gudstjänstutskott föreslår att kyrkohandboken tas i bruk från och med pingstdagen 2018.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Nu ser det ut som att det finns en majoritet i kyrkomötet för att godkänna den nya kyrkohandboken, en handbok som reglerar gudstjänstformen i Svenska kyrkan, exempelvis musik och liturgi.

Turerna har varit många, och debatten delvis hård, men efter att kyrkomötets gudstjänstutskott lämnat sitt betänkande föreslår de nu att den nya kyrkohandboken tas i bruk från och med pingstdagen 2018.

Deras betänkande har dock 40 reservationer, 2 särskilda yttranden och 8 särskilda meningar, en liten vink om att alla parter inte är helt nöjda med det slutgiltiga förslaget.

Många synpunkter

Även Läronämnden har haft en del synpunkter på kyrkohandboken, för att se till att innehållet inte strider mot Svenska kyrkans lära.

– I utskottet har vi fattat beslut efter att noga ha gått igenom förslaget. Vi har prövat det, sjungit och beaktat Läronämndens yttrande, säger Sofija Pedersen Videke, gudstjänstutskottets ordförande, via ett pressmeddelande.

"Undermålig och spretig"

Kritik mot kyrkohandboken har kommit från flera håll. Kyrkomusiker har klagat på att musiken är undermålig, vissa präster och teologer tycker att den öppnar upp för en alltför spretig teologi, då det i kyrkohandboken ges en stor frihet att välja olika alternativ att fira gudstjänst på. Kritiker menar att gudstjänstbesökare kan ha svårt att känna igen sig i Svenska kyrkan, då gudstjänster kan firas på olika sätt.

Men nu ser det ut som en majoritet på kyrkomötet är nöjda med hur kyrkohandboken utformas. Formellt beslut tas i november, då kyrkomötet samlas.

Läs fler artiklar om den nya kyrkohandboken

Alla tidigare artiklar