Halef Halef överklagar till Högsta domstolen

Den tidigare församlingsledaren i Botkyrka accepterar inte fängelsestraffet på tre år och sex månader.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I överklagandet skriver Halef Halefs juridiska ombud, advokat Henrik Olsson Lilja, att det finns "fyra intressanta frågor som sammantagna eller var för sig kan utgöra grund för prövningstillstånd".

Han menar att Högsta domstolen bör undersöka vilka krav som kan ställas på företrädare för ideella föreningar när det gäller uppdrag från Arbetsförmedlingen.

 

Läs mer: Hovrätten bekräftade domen mot Halef Halef

 

I centrum för den juridiska processen har varit Halef Halefs inblandning i omfattande bedrägeri kopplat till S:t Petrus och Paulus syrisk-ortodoxa kyrka i Botkyrka, söder om Stockholm. Henrik Olsson Lilja konstaterar i överklagandet att Halef Halef endast har befunnit sig i kyrkan på förmiddagar. Att då begära att han bland annat skulle ha koll på vilka som befann sig i lokalerna är inte rättvist.

Bokföringsbrott av normalgraden

Eftersom omfattningen av skadeståndet bestämmer straffvärdesnivån vill Henrik Olsson Lilja också att Högsta domstolen ska titta på vilket uppsåt Halef Halef har haft.

Halef Halef dömdes i januari i Svea hovrätt för grovt bokföringsbrott. Men Henrik Olsson Lilja menar att den brottsliga gärningen inte kan motsvara mer än bokföringsbrott av normalgraden vilket innebär att straffvärdet bör vara lägre.

"Fyra intressanta frågor"

Slutligen anser Henrik Olsson Lilja att Högsta domstolen ska ta upp målet för prövning då Svea hovrätt inte tillät uppspelning av ett vittnesförhör utan i stället tog till sig bevisningen genom uppläsning av ett referat.

"Förevarande mål är mycket omfattande och lämpar sig möjligen inte för huvudförhandling i Högsta domstolen. Detta kan i sig tala för att prövningstillstånd inte bör meddelas. Emellertid finns det fyra intressanta frågor som sammantagna eller var för sig kan utgöra grund för prövningstillstånd", skriver Henrik Olsson Lilja.