27 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Hälften av församlingarna började livesända - så tycker de själva om det

Fler än hälften av 151 tillfrågade församlingar började sända online i och med coronakrisen enligt en undersökning gjort i Dagen. Men hur är eftersmaken? Kommer webbsändningarna försvinna ur mediebruset när pandemin upphör?

Pastorerna i Dagens pastorspanel fick i början av maj frågan: ”Hur har coronakrisen påverkat antalet webbsändningar från din församling?”. Av de 151 pastorer som besvarat frågan angav 89 stycken, nästan 60 procent, att de sände för första gången i och med coronakrisen. Nästan 14 procent svarar att de även sände före krisen men att situationen ökat antalet webbsändningar.

Kommer fortsätta

Dagen har talat med fem pastorer, verksamma i olika delar av landet. Alla menar att de troligtvis, på något sätt, kommer att fortsätta med att webbsända gudstjänster och andakter.

Ing-Marie Gustafsson Jönsson, pastor i Gislaveds frikyrkoförsamling, beskriver att det sedan tidigare fanns en önskan om att ”kunna ge en hälsning till församlingen, dess vänner och samhället”. Hon berättar att fler är med vid webbandakterna än de fysiska gudstjänsterna. Förmodligen kommer församlingen använda sig av denna möjlighet även när det är fritt fram att mötas igen, menar hon.

I Lugnetkyrkan i Falun sändes gudstjänster även före coronakrisen, men under våren fick deras webbsända gudstjänster ett lyft i och med att fler engagerade sig.

– Vi kommer att fortsätta sända. Det var vår ordning innan, och det kommer vara så även efter. Nu har vi dessutom fått ytterligare kraft bakom våra onlinesändningar genom att fler personer har fått träning i att jobba med kamera, produktion med mera, säger Öyvind Tholvsen, pastor i Lugnetkyrkan.

Pastorerna berättar om både positiva och negativa effekter. Relationsbyggandet har blivit svårare men samtidigt vittnar de om att fler tittar in på gudstjänsten när dörrarna nu öppnats för folk på internet. Johan Wikström som arbetar i Missionskyrkan i Vännäs berättar att han blivit känd som lokalsamhällets tv-predikant genom webbsändningarna.

– Innan corona var vi 75 personer i kyrksalen. Videoklippen vi gör nu får ungefär 300 till 400 visningar varje vecka. Folk i samhället hälsar på mig och berättar att de tittat på predikan från söndagen. I ishallens omklädningsrum har spelare berättat om saker jag sagt i videoklippen som berört dem, berättar han.

Läs mer Tekniker i kyrkan: För mig är det viktigt att det låter och ser bra ut

Nya sätt att vara kyrka

Sveriges kristna visade prov på stor uppfinningsrikedom när tekniker, talare och sångare lät anpassa sig till en ny verklighet. Frön såddes till onlinekyrkor och en mångfald av olika sätt att fira gudstjänst på.

Pingstkyrkan i Trollhättan vill förmedla en känsla som besökarna är vana vid. Därför filmas gudstjänsten i ett format som liknar en vanlig gudstjänst.

– Vi har inte försökt göra något café eller pratprogram utan håller det ganska likt, även om vi har kortat ned och gjort vissa förändringar, anger pastorn Jörgen Davidsson.

För att anpassa sig till Facebooks ständigt strömmande flöde av videor och kommentarer, väljer en del att hålla det kort och fokuserar på att bemöta människor som hittat in till chatten.

– Vi har börjat jobba med ett koncept från pingstkyrkan i Jönköping, Church Online. Där kan man chatta med värdar, begära förbön etcetera, berättar Erik Bryskhe, pastor i Korskyrkan i Umeå.

Läs även Öyvind Tholvsen: Onlinegudstjänster gör att vi jämför alla på scen med influencers

---

Hur har krisen påverkat antalet webbsändningar?

 • Startat för första gången: 58,94% (89 st)

  Ökat med cirka 25 procent: 1,32% (2 st)

  Ökat med cirka 50 procent: 2,65% (4 st)

  Ökat med cirka 75 procent: 1,99% (3 st)

  Ökat med cirka 100 procent: 7,95% (12 st)

  Oförändrat: 15,23% (23 st)

  Minskat: 0%

  Vet ej: 1,99% (3 st)

  Annat: 9,93% (15 st)

  151 svarade

---

Fler artiklar