Hanna Möllås: Under ytan finns många sår

Hönökonferensen kan på många sätt tyckas idyllisk. Men under ytan bär många på djupa sår och trasighet.
Själavårdaren Hanna Möllås, sexolog på Dagens relationssajt Fixa kärleken, menar att det är viktigt att tala om smärtan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Hanna Möllås almanacka är fulltecknad under hela konferensveckan på Hönö. Hon är tillsammans med psykologen Alf B Svensson själavårdare under konferensen och det är till dem som människor söker sig för att tala om sina problem.

– Jag skulle säga att vi får höra allt: Vi möter den som är utsatt för övergrepp och den som har utsatt andra. De som är sjuka, de som är oroliga för sina barn som mår inte bra, säger hon.

Hon ser att det under konferensen kan komma upp saker till ytan som gör att människor vänder sig till henne.

– Man kanske ska umgås med familjen under veckan, men så vill inte familjen umgås. Kanske finns det svåra konflikter man bär på.

Tufft i hemförsamlingen

Vissa människor hon möter är besvikna på hemförsamlingen.

– Man blir så peppad på konferensen där man möter en god gemenskap, och så vet man att det finns svåra konflikter och alla är sura på varandra hemma i församlingen. Då kan man behöva bolla frågor kring det, säger hon.

Konferensens tema i år handlar om en kyrka som helar och upprättar. Hanna Möllås, som är sexolog och psykoterapeut, menar att kyrkan ofta är en sådan plats där människor får läkas. Men det förutsätter att man i församlingarna kan visa en öppenhet kring det.

– Jag tror att vi är en helande gemenskap om vi vågar tala om det. Det handlar inte om att vi ska klara relationer bättre än andra. Det finns lika mycket smärta, sorg och relationsproblem hos människor i kyrkan som utanför kyrkan, säger hon.

Ett samtal kan göra skillnad

Men kan ett enda själavårdssamtal på Hönö verkligen påverka en människas framtid? Hanna Möllås är övertygad om det.

– Det är därför jag jobbar med det. För jag tror på samtalets makt. Att säga det högt, det man bär på, gör att man kan höra det och det kan absolut vara ett första steg.

Hon menar att det för många är viktigt att möta någon som lyssnar.

– Vi kanske inte behöver råda så mycket, men ibland säger vi att ”du borde kanske gå vidare och när du kommer hem tala med någon som kan hjälpa”.

Många samtal berör smärta i själ och kropp. Hon delar inte gärna upp smärtan i fysisk eller psykisk smärta, utan menar att dessa ofta hänger nära ihop. Den smärta som är själslig tar sig också uttryck i kroppen.

– Om jag blir lämnad efter 30 års äktenskap så gör det ont i hela mig, inte bara i kroppen, säger hon.

"Varför ingriper inte Gud?"

Smärta är något som många lever med, och det kan väcka frågor om varför inte Gud ingriper och helar. Hanna Möllås har skrivit boken ”Hela mig – om konsten att adoptera sin kropp och sina känslor”, som delvis utgår från hennes egna erfarenheter av att leva med en svår reumatisk sjukdom.

– Jag har brottats mycket själv med frågor om helande. Vad menar Gud egentligen? För mig har det blivit starkt att få tro på en Gud som själv vet vad smärta är, som själv har upplevt det, säger hon.

Hon är inte rädd för att tala om helanden, men menar att det måste göras på ett omsorgsfullt sätt. Själv är hon övertygad om att hon en dag ska bli fri från sjukdomen och smärtan.

– Jag vägrar att ge upp hoppet om det. Om det inte sker nu så kommer det en dag då det inte finns några smärtor mer.

Läs också: Hanna Möllås: Frikyrkans okunniga sexundervisning har förstört för många