Här är fler samfund som inte viger samkönade par

Bara 5 av 37 registrerade trossamfund säger ja till att viga samkönade par. Det visar en genomgång som SVT gjorde tidigare i somras.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Lugnetkyrkan i Falun har i en granskning i Sveriges Radio anklagats för att diskriminera hbtq-personer.

Församlingen tillhör Evangeliska frikyrkan (EFK) som 2010 avsade sig sin vigselrätt, för att skilja på statens och kyrkans roll när det gäller vigslar.

Kompakt motstånd

Men bland övriga 37 trossamfund som har rätt att förrätta vigslar är motståndet till samkönade relationer kompakt.

Det gäller allt ifrån muslimska församlingar, till Jehovas vittnen och Mormonkyrkan.

Ingen skyldighet

Enligt äktenskapslagen innebär vigselrätt att ett trossamfund har rätt att viga, men inte skyldighet att göra det. Lagen skrevs så för att religionsfriheten skulle värnas.

Däremot har borgerliga vigselförrättare vigselplikt, och kan inte neka samkönade par vigsel.

Svenska kyrkan garanterar att samkönade par kan vigas inom kyrkan – men däremot har enskilda präster rätt att säga nej till att utföra vigseln om detta strider mot prästens teologiska syn.

37 samfund

I följande lista (hämtad från Kammarkollegiet), framgår hur de olika samfunden ställer sig till samkönade vigslar. Uppgifterna kommer från SVT:s rundringning:

 

Dessa säger ja:

Judiska församlingarna i Sveriges centralråd

Liberala katolska kyrkan i Sverige

Scientologi-kyrkan i Sverige

Svenska kyrkan

Vännernas samfund i Sverige, kväkarna

 

Dessa säger nej:

Anglikanska kyrkan

Bosniakiska islamiska samfundet

Eritreanska ortodoxa tewahdo kyrkan i Sverige

Estniska evangelisk-lutherska kyrkans kontrakt i Sverige

Etiopiska ortodoxa tewahdo kyrka ärkestiftet i Sverige

Evangelisk luthersk mission – bibeltrogna vänner

Frälsningsarmén i Sverige

Grekisk-ortodoxa metropolitdömet av Sverige och Skandinavien (Grekisk-ortodoxa kyrkan)

Islams ahmadiyya församling i Sverige

Jesu Kristi kyrka av sista dagarnas heliga (även kallad Mormonkyrkan)

Makedonska ortodoxa kyrkan

Pingst-fria församlingar i samverkan

Romersk-katolska kyrkan i Sverige

Ryska ortodoxa kyrkan – Kristus förklarings ortodoxa församling

Serbisk-ortodoxa kyrkan i Sverige

Sjundedags adventistsamfundet

Svenska alliansmissionen

Svenska islamiska församlingarna

Svenska ortodoxa kyrkan

Svenska ortodoxa prosteriet

Sveriges muslimska förbund

Trosrörelsen

Jehovas vittnen

 

Fotnot: Equmeniakyrkan har inte tagit ställning centralt, utan överlåter åt varje församling att besluta. Flera muslimska församlingar valde att inte svara.

Sara Danius 1962-2019
Sara Danius lämnade Akademien i april 2018, efter en turbulent tid inom Akademien. 
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Foto: Jonas Ekströmer/TT