"Har inget att göra med ansökan om böneutrop"

Polisen i Växjö har anmält Växjö islamiska förening för otillåten användning av högtalare. Nu ska det misstänkta brottet utredas - samtidigt som föreningens ansökan om böneutrop behandlas.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det är polisen i Växjö som gjort polisanmälan om gudstjänsterna.

– Det var en journalist som gjorde mig uppmärksam på att detta skett, och då måste jag göra en anmälan, säger kommissarie Ola Severinsson i Växjö till Dagen.

Polisanmälan rör gudstjänster under ramadan åren 2015, 2016 och 2017. Växjö islamiska förening sökte tillstånd för en gudstjänst 2014, men tillståndet rörde endast ett tillfälle.

– Polisanmälan rör även en avslutningsgudstjänst 2014 då de hade delar eller hela gudstjänsten i högtalare, säger Ola Severinsson.

Böneutrop

Han betonar att det är viktigt att man håller isär polisanmälan angående gudstjänsterna och frågan om böneutropen. Böneutropen gäller tre minuter långa förinspelade böneutrop från moskén.

– Vi måste hålla isär äpplen och päron här, det här har inget att göra med ansökan om böneutrop, säger Ola Severinsson.

Imamen Abu Helal säger till TT att han trodde att det inte fordrades ett nytt tillstånd när det gällde gudstjänsterna.

När det gäller tillstånd för de traditionella böneutropen ligger den frågan just nu på remiss hos kommunen. Det är polisen som beslutar om tillstånd, men just nu utreds frågan av miljö-och hälsoskyddskontoret.

– De ska lämna remissvar. Det handlar om ljudnivåer. De har fått förlängd remisstid, och vi väntar oss ett svar inom ungefär en månad, säger Pia Ringius, handläggare hos polisen i Växjö region syd, till Dagen.

Kontroversiell fråga

Biskopen i Växjö, Fredrik Modéus, har sagt på Facebook att han välkomnar ansökan om böneutrop. Men frågan är kontroversiell, och enligt TT har biskopen utsatts för svordomar och könsord för sitt uttalande.

I Svenska Dagbladet skrev författaren och teologie doktor Ann Heberlein i veckan en debattartikel, där hon attackerar de som menar att böneutrop bör tillåtas. "Böneutrop strider mot religionsfriheten", skriver hon och hon efterlyser en nationell policy i frågan.

Lilla Erstagården