Hatstorm mot Christian Mölk efter predikan om integration

En tv-predikan om integration har rört upp en hatstorm i Härnösand, riktat mot pingstpastorn Christian Mölk och mötesledaren vid den gudstjänst som tv-sändes.
– Jag blev väldigt ledsen över att mötesledaren blev hotad. Samtidigt tänker jag att om det blir uppmärksammat kan man försöka vända det till något positivt, säger Christian Mölk.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!