Hédi Frieds barnbok markerar minnesdagen för Förintelsens offer

Inför Förintelsens minnesdag: Hédi Frieds och Stina Wirséns barnbok om en ung flicka och hennes hund, Bodri, ska lära barnen om Förintelsen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!