Hellre visionsfester än årsmöten i kyrkorna

Landets frikyrkor förbereder sig för fullt för att ha årsmöten.
Men att medlemmarna kommer dit är ingen självklarhet.
På vissa håll kompletteras därför årsmötena med visionsgudstjänster.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Kan vi välja styrelsen på ytterligare ett år?

– Jaa, ropar församlingen i kör och ordförandeklubban drämmer i bordet.

För den som besökt några årsmöten är scenen bekant. Detta är ett arv från Föreningssverige. Folkrörelserna (som frikyrkorörelsen är en del av) var demokratiska, och varje medlem hade en röst.

Svårt att locka

Men vi lever i en ny tid. Det blir allt svårare att locka frikyrkomedlemmar att göra sin demokratiska plikt. Samma mönster syns i idrottsvärlden och i bostadsrättsföreningar. Och i lokalpolitiken.

– Det är bara att konstatera. Många som är jätteengagerade i församlingen kommer varken på medlems- eller administrationsmötena. De här mötena är inte representativa för församlingen som helhet, säger Dan Blessed.

”Bara de äldre kommer”

Dan Blessed är föreståndare för Pingstkyrkan i Uddevalla. Han tycker att föreningsmodellen i grunden är bra, men tycker att den har problem. Något som särskilt märks vid den här tiden på året.

– De som kommer är de äldre, som alltid varit med. Och de personer som är särskilt intresserade av administration. Andra lägger sitt engagemang i kyrkan på helt andra saker. De litar på att demokratin fungerar ändå.

Varför är det ett problem?

– Det kan bli ett problem om det blir ett för stort gap mellan de som har presenterat visioner och de som ska besluta om ekonomin. När en idé ska beslutas i ett medlemsmöte kan det bli tvärstopp.

Pingstkyrkan i Uddevalla har valt att även ha en visionsgudstjänst, som ett komplement till årsmötena. Där blickar man framåt och söker Guds ledning om framtiden. Under denna samling står inte ekonomin i centrum. Samma mönster träder fram när Dagen ringer runt till församlingar i Malmö, Jönköping och Nordmaling.

– Klart man kan göra årsmötet roligare, genom att blanda in inslag om församlingens framtid. Då blir årsmötet inte bara en föreningsteknisk sak, säger Kenneth Mattebo, pastor i Pingstkyrkan i Nordmaling.

Visionsfest

I Immanuelskyrkan i Malmö (som tillhör Evangeliska frikyrkan) laddar man för en visionsfest som hålls i helgen.

Valet till styrelsen är redan avklarat, och ett administrationsmöte hålls senare i vinter.

– Vi har nya människor på våra gudstjänster varje söndag. Då är det viktigt att vi pratar om vår inriktning. Vi har formulerat vår vision med att leda människor till Jesus och hjälpa varandra att följa honom i allt. Det är tveklöst roligare än att prata om budget och ekonomi, säger Kim Brynte, pastor i församlingen.

På två år har församlingen döpt 70 personer. De flesta kommer från Mellanöstern eller Afghanistan.

– De här människorna kommer från sammanhang som varit allt annat än demokratiska.

”Inte enda formen”

Trots bristerna med föreningsmodellen tycker Brynte att den ändå är att föredra, framför allt som ett skydd om något skulle gå fel.

– Grundhållningen är att en ledare har medlemmarnas förtroende. Och så länge allting fungerar är det som det ska. Men när det går snett behöver någon finnas som kliver in och säger att här går saker åt fel håll, säger hon.

Samtidigt betonar hon att årsmötet inte behöver vara den enda formen för demokrati.

– De sista åren har jag märkt att de som är aktiva efterfrågar transparens och att man får följa med i processen. Det upplevs som viktigare än att man sitter med i ett årsmöte och klubbar igenom ett beslut, säger Kim Brynte.

Fakta: Så säger lagen

Det finns inga lagar som ideella föreningar måste följa, gentemot staten.

Däremot måste de inför sina medlemmar följa sina stadgar.

I stadgarna står oftast att årsmöte ska hållas, där styrelse väljs och medlemmarna röstar om ekonomisk ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna.

Om en förening drivs som en ekonomisk förening måste man däremot följa vissa lagar, men frikyrkoförsamlingar är oftast registrerade som ideella föreningar.