Hillsong byter namn till Hillsong Sweden - och expanderar

Församlingen Hillsong i Stockholm framträder numera under namnet ”Hillsong Sweden”. Det är en följd av att pingstförsamlingen expanderar över landet till Göteborg, Jönköping och Örebro.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Nyligen annonserades att Connect Church i Göteborg – med sina två församlingsplanteringar i Jönköping och Örebro – är på väg att bli en del av Hillsongförsamlingen i Stockholm. Hillsong får därmed sex församlingsenheter framöver, så kallade campus: Stockholm, Märsta, Södertälje, Göteborg, Jönköping och Örebro.

Unga attraheras

Hillsong har sina rötter i Australien. Den världsvida rörelsen är inte minst känd för sin lovsångsmusik och för att attrahera unga människor i storstäderna.

I Stockholmsområdet samlas i nuläget drygt 3 500 personer till sex gudstjänster en vanlig helg.

Andreas och Lina Nielsen, blir ”leadpastors” för alla de olika församlingsgrupperna/campusen om planerna går i lås. När saken presenteras är det numera ”Hillsong Sweden” som är logotypen, i stället för ”Hillsong Church Stockholm”.

– Vi har bytt till ”Hillsong Sweden” för att vi är på flera platser i Sverige nu. Det gör det mer logiskt. Vi känner kallelse och ansvar för Sverige som nation. Vårt bidrag är att bygga växande församlingar tillsammans med många andra, säger Andreas Nielsen till Dagen.

Kan det bli fler församlingar som ansluts till Hillsong Sweden framöver?

– Det finns inga sådana planer i nuläget. Men vi kan heller inte säga att det aldrig ska hända. Våra planer är att gå steg för steg dit Gud leder oss. Det är bättre att göra saker tillsammans än var för sig.

Det finns de som säger att Hillsong är på väg att bli ett samfund inom ”pingstsamfundet”. Vad säger du om det?

– Nej, det är inte vår ambition. Vi bygger inget samfund. Vi bygger en kyrka. Jag tror framtiden ser ut så att det är kluster med kyrkor som samverkar.

– Vi är stolta över tillhörigheten i Pingst, där jag sitter i referensgruppen kring föreståndaren Daniel Alm, och vill bidra på det sätt vi kan. Vi sitter inte på alla svar, utan är i behov av kyrkor runtomkring oss.

Läs mer: Home Church i Forshaga hämtar inspiration från Hillsong
 

Nära samarbete

Andreas Ardenfors, verksamhetsledare för det som kallas ”Pingst församlingar” välkomnar utvecklingen inom Hillsong, och säger sig vara väl införstådd med att Connect Church nu är på väg in i församlingen. Inte heller han säger sig vara rädd för ett ”samfund i samfundet”.

– Nej, vi har ett nära och tight samarbete. Hillsong är en av våra församlingar. De har lyckats attrahera en ung generation och hittat ett uttryckssätt som attraherar människor som inte normalt sett hittar till kyrkan, säger Andreas Ardenfors.

Regionalt samarbete

Om den expansion ut över landet som Hillsong nu är inne i säger Andreas Ardenfors att det är i linje med vad pingstledningen arbetar för mer generellt. Han ser Hillsong som ett av flera exempel på där församlingar som har liv och kraft kan sträcka ut handen för att hjälpa andra församlingar.

Som andra exempel nämner Ardenfors Lycksele där pastorer i sex församlingar i regionen alla är anställda av Pingst i Lycksele. I Jönköping har pingstförsamlingen samarbete med mindre kyrkor i Vätterbygden.

– Jag tror mycket på de regionala sammanhangen där man hjälper varandra. Våra församlingar behöver det.

Även i Malmö finns en Hillsongförsamling. Denna relaterar dock organisatoriskt till Hillsong i Köpenhamn, och inte till Hillsong Sweden.

Fakta:

Hillsong också i Norge

I maj startade Hillsong Norway som nu finns på nio orter i landet. Bland annat i Oslo, Stavanger och Trondheim.

Det var i maj som den 14 år gamla pingstförsamlingen Intro i Norge ombildades till Hillsong i Norge.

I dag har församlingen 20 anställda, 13 gudstjänster och samlar närmare 2 000 gudstjänstbesökare en vanlig söndag.

– Vi vill vara en växande kyrka i kvalitet, effektivitet och i antalet besökare. Vi vill också gå till nya städer allteftersom, säger leadpastor Jostein Krogedal till Dagen.

Till helgen hålls en Hillsongkonferens för 1 400 besökare i Oslo konserthus, där bland annat svenske Andreas Nielsen medverkar.