Hillsong tror mer på personlig delaktighet än röstkort

Församlingen Hillsong har – till skillnad från andra frikyrkor – inget formellt medlemskap.
Huvudpastorn Andreas Nielsen menar att det finns fler sätt att vara delaktig än att hålla upp ett röstkort i ett årsmöte.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I februari hålls Hillsongs årliga "Vision sunday". Då kopplas Hillsongs alla kyrkor i 19 länder samman för att påminnas om Hillsongs vision. I Sverige följs detta sedan av ett större församlingsmöte som kallas "Heart and soul".

– Det är en samling där vi förankrar visionen och pratar om vad som kommer hända framåt. Vi röstar inte om några beslut, och alla som ser Hillsong som sin kyrka är välkomna att delta, säger Andreas Nielsen.

Inga medlemmar i Hillsong

På många sätt liknar dessa kvällar andra kyrkors upplägg. Men det finns en avgörande skillnad. Hillsong har inga medlemmar.

Ändå engagerar sig omkring tusen volontärer varje söndag i allt från välkomstteam till ljud-, ljus- och scenskötsel. Till gudstjänsterna i hela landet kommer enligt Hillsongs egna siffror närmare 5 000 personer.

Trots att medlemskap och rösträtt saknas, verkar alltså delaktigheten vara på en nivå som andra knappt vågar drömma om.

Varför tror du att det är så?

– Jag tror många människor känner sig som ägare i vår församling. De allra flesta har vänner som blivit frälsta i församlingen, och då blir det ännu viktigare med den personliga delaktigheten. Ägare blir vi för att något är viktigt för oss.

Läs också: Hellre visionsfester än årsmöten i kyrkorna
 

Fungerar annorlunda

Eftersom Hillsong inte har några medlemmar fungerar det lite annorlunda än i församlingar där styrelsen väljs på årsmötet.

I stället för medlemmarna är det den globala styrelsen på 18 personer som utser Hillsong Sveriges ledarskap och en extern revisor kontrollerar om man sköter sin ekonomi.

– Där har vi mycket hårdare krav på oss än vad församlingar i Sverige har. Vi måste redovisa vår ekonomi till den globala styrelsen varje månad, säger Andreas Nielsen.

Dessutom delas den ekonomiska redovisningen ut till alla som önskar.

– Ytterst sett handlar det om förtroende. Det är viktigt att förstå att allt ledarskap utvärderas i realtid. Det tar lång tid att bygga upp och går snabbt att förlora. Man måste vara ödmjuk här, och inse att förtroende är det enda kapital vi har, säger han.