Historiskt bibelstudium samlade judar och kristna i Knesset

Den här veckan samlades judar och kristna i Knesset, det israeliska parlamentet, för att studera Bibeln tillsammans.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Tisdagens samling var organiserad av Schindler Society, en USA-baserad kristen grupp som också fått till stånd bibelstudier i den amerikanska kongressen och i FN. Arrangemanget stöttades också av lobbyorganisationen Israel365 och ett utskott i Knesset med uppgift att uppmuntra studier av Bibelordet.

En av talarna vid den historiska samlingen var rabbinen och Knessetledamoten Yehuda Glick. Omkring 200 judar och kristna deltog.

– Det är spännande att se hur profeternas ord går i uppfyllelse, sa rabbin Glick till amerikanska nyhetsstationen CBN News efter samlingen.

– Vi har människor från hela världen som kommer för att studera Bibeln från Jerusalem, precis som Jesaja sagt: *Guds ord från Jerusalem”.

Rabbinen Tuli Weiss, grundare av Israel365, betonade arrangemangets historiska betydelse.

– Detta är första gången som judar och icke-judar kommer till Knesset för att studera Bibeln tillsammans. Det är fantastiskt. Bibeln, som har varit en källa till uppdelning mellan judar och kristna genom en lång historia, är nu källan till enhet mellan våra folk, sa Weiss till CBN News.

Dean Bye, internationell direktor för Return Ministries, fick nästan nypa sig i armen över vad han var med om.

– Vi lever i en fantastisk tid, konstaterade han. Det är ödmjukande. Jag ber att Herren ska göra det möjligt för många kristna att få den här erfarenheten och sedan kunna återvända till sina länder som ambassadörer och låta människor få veta att vi troligen lever i de mest spännande tiderna sedan Jesu Kristi uppståndelse.

Lilla Erstagården